Malo Crniće

Malo Crniće

Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
29.847,002.500Reka Dulenka

Foto galerija