Novi Pazar

Novi Pazar

Novi Pazar je grad i sedište istoimene jedinice lokalne samouprave u Raškom okrugu, na reci Raški, u središtu Novopazarskog polja ili Staroga Rasa, Srbija. Prema popisu iz 2011. u Novom Pazaru bilo je 66.527 stanovnika. Šire područje grada Novog Pazara ima 100.410 stanovnika.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
110.965,00160.000Raška

Foto galerija