Obrenovac

Obrenovac

Obrenovac je gradsko naselje u gradskoj opštini Obrenovac u gradu Beogradu. Nalazi se na ušću reke Kolubare u reku Savu, nedaleko od glavnog grada. Obrenovac je kroz svoju istoriju pretrpeo spaljivanje i mnogobrojne poplave. Prema popisu iz 2011. bilo je 25.429 stanovnika.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
98.389,7351.000Kolubara i kanal Velika bara