Rekovac

Rekovac

Opština Rekovac se nalazi u središnjem delu Srbije i jugoističnom delu Šumadije, između Gledićkih planina na zapadu i Juhora na istoku. Opština Rekovac je 1948. godine imala 28 101 stanovnika, a broj stanovnika 2011. godine bio je 12 170.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
7.034,002.000Reka Dulenka

Foto galerija