Subotica

Subotica

Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađarskom, na 46° 05’ 55’’ severne geografske širine i 19° 39’ 47’’ istočne geografske dužine. Pored Subotice prolazi međunarodni put E-75. Do graničnog prelaza Kelebija ima 10km, a do Horgoša 30km. Severno od grada je plodna peščara s vinogradima i voćnjacima, a južno zemlja oranica. Danas grad sa okolnim opštinama ima oko 150.000 stanovnika: Mađara, Hrvata, Bunjevaca, Srba i drugih naroda.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
110.556,3515.000

Foto galerija