Tutin

Tutin

Opština Tutin kao jedna od Sandžačkih opština, nalazi se na teritoriji jugozapadne Srbije i graniči se sa teritorijama 7 drugih opština: Novim  Pazarom, Sjenicom, Zubinim potokom i Istokom iz Srbije, a Rožajama, Beranama i Bijelim Poljem iz Crne Gore. Teritorija opštine Tutin sa prosečnom nadmorskom visinom od 1000m prostire se na površini od 741 km2 što je čini, zajedno sa opštinom Novi Pazar, drugom opštinom Raškog okruga, dok je po broju stanovnika (30.054) treća opština istog okruga.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
47.530,0024.000Vidrenjak, Pečonica, Resnik, Godulja, Raduša, Ibar, Đerekarska reka i Vapa

Foto galerija