Valjevo

Valjevo

Valjevo se nalazi u zapadnoj Srbiji na nepunih 100 kilometara jugozapadno od Beograda. Gradsko jezgro smešteno je u kotlini kroz koju protiče reka Kolubara. Valjevo spada među veća i razvijenija naselja u Srbiji.Prema popisu iz 2011. godine, na teritoriji grada živi 90.312 stanovnika. Valjevo se nalazi na prosečnoj nadmorskoj visini od 185 metara. Tokom istorije srpskog naroda Valjevci su često imali istaknutu ulogu u pokretima za nacionalno oslobođenje, ali, pored vojskovođa i narodnih vođa, znatan je i broj značajnih književnika, umetnika i naučnika poreklom iz Valjeva.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
102.163,0060.000Kolubara

Foto galerija