Žitorađa

Žitorađa

Žitorađa je naselje u Srbiji u opštini Žitorađa u Topličkom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 3370 stanovnika. Opština Žitorađa nalazi se na jugoistoku Srbije, u Topličkom okrugu, na udaljenosti 10 km od koridora 10 koji povezuje Srbiju sa Severnom Makedonijom, Grčkom i dalje sa Dalekim istokom. Opština se nalazi na udaljenosti 35 km jugozapadno od Niša, i gravitira Nišu kao ekonomskom, političkom i kulturnom centru.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
14.669,0010.000Toplica

Foto galerija