Deponije

Sanacija, rekonstrukcija, rekultivacija i izgradnja deponija sa tretmanom čvrstog otpada

Projekat izgradnje komunalne infrastrukture za odlaganje čvrstog komunalnog otpada u Republici Srbiji nastao je iz razloga dugogodišnjeg nerešavanja problema u ovoj oblasti pre svega u regionalnim centrima koji obuhvataju veliki broj stanovnika (preko 1.700.000) koji su bez adekvatnog rešenja za odlaganje čvrstog otpada.

Program obuhvata Regionalne deponije NIŠ, KRAGUJEVAC, KRALjEVO i PANČEVO

Izgradnja pogona za proizvodnju elekrične i toplotne energije iz nerecklabilnog otpada u NIŠU i KRAGUJEVCU će pored adekvatnog rešavanja čvrstog komunalnog otpada sa ovih prostora, rešiti i problem otpada koji je van reciklažnog procesa iz deponija: Kruševac, Vranje, Leskovac, Pirot(NIŠ) i regionalnih deponija: Kraljevo, Požarevac i Jagodine (Kragujevac). Količina koja je predviđena za ovakav tretman je 250 tona na dan po postrojenju.

Na ovaj način će se proizvesti i značajna količina električne energije i toplotne energije.

Ovim programom se potpuno rešavaju navedene geografske oblasti, put otpada je jasan:

“Domaćinstvo, zatim preuzimanje od strane JKP, transport na deponiju, reciklaža, trajni tretman ostataka koji nisu za dalju upotrebu, proizvodnja električne i toplotne energije koja ponovo služi čoveku“.

Na ovaj način se značajno smanjuje količina otpada koja ostaje na deponiji i samim tim postižemo uslove EU kada je u pitanju cirkularna ekonomija i procenat rešavanja čvrstog komunalnog otpada po njihovim zahtevima.

Centri za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom obuhvataju 1.200.000 stanovnika

Nišavski okrug

Grad Niš nalazi se u Nišavskom okrugu i zauzima površinu od 596,7 km2. Broj stanovnika po poslednjem popisu u Nišu je 260.237. Za grad Niš planirana je izgradnja Centra za upravljanje otpadom sa termovaporizatorom (postrojenje za koinsineraciju čvrstog mešanog komunalnog otpada) kapaciteta do 250 T/dan, sa svim potrebnim pratećim sadržajima (deponijom, postrojenjem  za preradu procedne vode, upravnom zgradom…) Termovalorizator proizvodi električnu energiju i toplu vodu, koja se može koristiti za grejanje objekata. Ugovorom predvidjeni prostor je 500.000m2. Takođe, predviđena je sanacija i rekultivacija postojeće sanitarne deponije na površini  od 135.700 m2.  Regionalnom centru za upravljanje komunalnim otpadom Niš priključiće se i sledeće opštine i gradovi: Sokobanja, Prokuplje, Blace, Žitorađe, Kuršumlija, Merošina, Ražanj, Doljevac, Aleksinac, Svrljig i Gadžin Han. Broj stanovnika koji će biti obuhvaćen Regionalnim centrom u Nišu je 484.094.

Šumadijski okrug

Grad Kragujevac nalazi se u Šumadijskom okrugu i zauzima površinu od 835 km2. Prema poslednjem popisu u Kragujevcu živi 179.417 stanovnika. Planirana je izgradnja Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom sa termovalorizatorom (postrojenje za koinsineraciju čvrstog mešanog komunalnog otpada) kapaciteta do 250 T/dan, sa svim potrebnim pratećim sadržajima (deponijom, postrojenjem za preradu procedne vode, upravnom zgradom…). Termovalorizator proizvodi električnu energiju i toplu vodu koja se može koristiti za grejanje objekata.  Ugovorom predviđena površina za ovaj Centar je 450.000 m2. Predviđena je i  sanacija postojeće nesanitarne deponije u Kragujevcu na površini od 128.600 m2. Regionalnom centru Kagujevac priključiće se i opštine: Knić, Topola, Rača, Arađelovac, Gornji Milanovac, Rekovac i Batočina. Broj stanovnika koji će biti obuhvaćen Regionalnim centrom u Kragujevcu je 339.256.

Raški okrug

Grad Kraljevo nalazi se u Raškom okrugu i zauzima površinu od 1.529 km2. Broj stanovnika po poslednjem popisu u gradu Kraljevu bio je 125.488. Za grad Kraljevo predviđena je izgradnja novog Centra za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, kapaciteta do 100 T/dan sa svim potrebnim sadržajima (objekat sa postrojenjem za tretman čvrstog mešanog otpada, sanitarne kasete, postrojenje za preradu procednih voda, upravna zgrada, garaža za kamione i mehanizaciju sa radionicom, objekat za prijem i kontrolu merenja…). Planirana površina na kojoj će se graditi Centar Kraljevo je 250.000 m². Planirano je da se Centru za upravljanje Kraljevo priključe opštine Trstenik i Vrnjačka Banja. Broj stanovnika koji će biti obuhvaćen Centrom u Kraljevu je 195.981.

Južnobanatski okrug

Grad Pančevo nalazi se u Južnobanatskom okrugu i zauzima površinu od 759 km2. Broj stanovnika po poslednjem popisu u gradu Pančevo bio je 127.162. Za grad Pančevo planirana je dogradnja postojeće nove deponije Pančevo (izgrađena na nivou I faze 2015. g.). Predviđena je izgradnja objekta sa postrojenjem za tretman mešanog čvrstog otpada kapaciteta do 100 T/dan, sanitarne kasete (2 kom), objekat za postrojenje za tretman procedne vode (PPPV), rekonstrukcija instalacija električne energije i vode. Planirano je da će se Centru u Pančevu priključiti opštine Kovin i Opovo. Broj stanovnika koji će biti obuhvaćen Centrom u Pančevu je 171.324.