O projektu

Projekat izgradnje komunalne (kanalizacione) infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji sa radnim nazivom „Čista Srbija” za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koncipiran je na osnovu potrebe za povećanom ekološkom zaštitom voda i zemlje.

Dva osnovna programa su izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda i sanacija, rekonstrukcija, rekultivacija i izgradnja regionalnih centara za upravljane čvrstim komunalnim otpadom.

Ciljevi projekta

Cilj prvog programa IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE I POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA  je: da se problemi gradova i opština koji do sada nisu bile u fokusu iz razloga nedovoljne aktivnosti samih lokalnih samouprava ili zbog nedostataka finansijskih sredstava potpuno reše što se tiče ovog segmenta. Program u fokusu ima tri dela: održavanje sistema pijaćih voda u gradovima i opštinama koji su ugroženi usled nekontrolisanog izlivanja kanalizacije (ovo se posebno odnosi na područje sliva reke Morave) zatim, na zaštitu reka od prekomernog zagađenja (fokus na Drinu, sliv Morave, Pek, Timok, Kolubaru, Mlavu, Savu, Dunav) i očuvanje životne sredine i samim tim obezbeđivanje jednog od najbitnijih uslova za dalji opstanak ljudi na ovom prostoru.

Efekat projekta

Efekat ovog programa je nemerljiv: očuvanje vode za piće koja će biti glavni resurs u godinama pred nama i sprečavanje zagađenja reka koje je sada dostigao kritičan nivo, a samim tim i priobalnog pojasa i živog sveta u istim. Ujedno ispunićemo i jednu od najbitnijih obaveza prema EU u postupku priključenja. Broj stanovnika koji je obuhvaćen ovim programom je oko dva i po miliona u 69 jedinica lokalne samouprave. Izgradićemo preko 5.206.679,31 m kanalizacione mreže a broj postrojenja je skoro polovina od potrebnih za celu Srbiju (165 PPOV).

Projekat je uključen u program „Srbija 2020-2025“, koji sadrži plan investicionih projekata za dalji razvoj Srbije u narednih pet godina, što potvrđuje njegov izuzetan značaj i naglašava potrebu za hitnom realizacijom.

U tabeli ispod dati su podaci o lokacijama, dužini kanalizacione mreže,  ekvivalentu stanovnika koji će biti obuhvaćen postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, kao i vodni sistem koji će biti zaštićen i prečišćen od otpadnih voda koje su ih do sada zagađivale.