VESTI

403 nove divlje deponije za godinu dana

14. avgust 2023.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dok država nastoji da sistemski reši problem nedostatka sanitarnih deponija , divlje deponije na sve strane stvaraju sami građani. Utvrdjivanje počinilaca je jako teško s obzirom da se divlje deponije stvaraju uz puteve i vrlo često u priobalju reka , šumama.

Po podacima koje je preneo Novi magazin, u Srbiji su za godinu dana gotovo „nikle“ 403 nove divlje deponije. Ipak mnoge od njih nisu ni obuhvaćene popisom jer nastaju svakodnevno.

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine u Srbiji je registrovano 3.059 divljih deponija. Ipak shodno stanju nastanka divljih deponija i ovaj broj se ne može posmatrati kao konstantan tokom cele godine.

Divlje deponije ne samo da estetski narušavaju prirodnu okolinu već je njihov uticaj na biljni i životinjski svet daleko opasniji. To je naročito izraženo ukoliko se divlje deponije formiraju u priobalju reka pri čemu u situacijama većih padavina i podizanja nivoa reka smeće biva gotovo odneto u sam vodotok što osim što uništava i negativno utiče na biodiverzitet voda, pravi prepreku u odbrani od poplava. Istovremeno, građani neretko na divljim deponijama odlažu i hemijski opasan otpad.

Projekat „Čista Srbija“ predviđa izgradnju sanitarnih deponija , ali divlje deponije ostaju u nadležnosti lokalnih samouprava i njihovog pa i republičkog inspekcijskog nadzora .