VESTI

„Čista Srbija“ naspram negativne statistike

21. jun 2023.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pored izgradnje kanalizacionih mreža projekat „Čista Srbija“ podrazumeva i izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda. Negativnu statistiku o stanju u ovoj oblasti moguće je  jedino rešiti sistemski i na nivou cele Srbije.

U više od 20 gradova u Srbiji trenutno je u toku realizacija projekta „Čista Srbija“. Brojna gradilišta trenutno podrazumevaju izgradnju kanalizacionih mreža kako bi zagadjena voda bila odvodjena iz gradskih naselja  Izgradnjom kanalizacionih mreža za stanovnike gradova i opština pruža se mogućnost očuvanja ekološki zdrave životne sredine, očuvanje rečnog biodiverziteta , ali i viši životni standard samih gradjana.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ podrazumeva i dalji tretman otpadnih voda kroz izgradnju postrojenja za prečišćavanje.

Glavni cilj prečišćavanja otpadnih voda je da se ukloni što je više moguće suspendovanih čvrstih materija pre nego što se preostala voda, koja se zove efluent, ispusti nazad u životnu sredinu. Kako se čvrsti materijal raspada, on troši kiseonik, koji je potreban biljkama i životinjama koje žive u vodi.

Kako bi se postigao cilj očuvanja životne sredine i podigao standard života projektom je predvidjena izgradnja 165 postrojenja u Srbiji.

Prečišćavanje otpadnih voda je u direktnoj vezi sa dostupnošću pitke vode.

Stanje u ovoj oblasti ilustruju i podaci objavljeni u „Vodiču za prečišćavanje otpadnih voda“ koji je 2019. godine uradio NALED, autor Nebojša Pokimica:

-32,7 Procenatа javnih vodovoda gradskih naselja ima fizičko-hemijsku neispravnost vode za piće u 2019.

-63,5 % stanovništva u Srbiji koji za vodosnabdevanje koristi podzemne vode (bunari, bušotine, kaptirani izvori)

-8 % U Republici Srbiji prečisti se manje od 8% komunalnih otpadnih voda pre ispuštanja

-14,4% stanovništva obuhvaćeno je tretmanom za prečišćavanje otpadnih voda, 2019 godini.

-Svega oko 65,2%7 stanovništva (broj domaćinstava tj. 1.572.314) je priključeno na kanalizacioni sistem, dok ostatak domaćinstava koristi septičke jame.

-47 Okviran broj gradova/opština koje imaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji je 47. Od toga je 26 u funkciji (uz 2 u rekonstrukciji i 5 u probnom radu)

-Samo 5 jedinica lokalne samouprave ima postrojenje sa tercijarnim tretmanom

Svi navedeni podaci razlog su realizacije projekta „Čista Srbija“.