VESTI

Jedan od naših ciljeva:Da sprečimo ekološke akcidente

20. jul 2022.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Iako kao država ne spadamo u red zemalja sa visoko razvijenom svešću o zaštiti životne sredine, akcidenti zagadjenja reka gotovo uvek izazivaju uznemirenje javnosti. Projekat “Čista Srbija” odgovor je države kako bi Srbija sačuvala svoju životnu sredinu sa posebnim akcentom na zaštitu naših reka.

Srpska javnost nedavno je obaveštena da su zbog zagadjenja reke Raške, izlivanja mazuta,  podnete krivične prijave.

Zbog zagađenja Raške održana su i dva protesta na kojima su građani tražili da se sankcionišu odgovorni, spreče dalji ekološki incidenti i javnost obavesti o tome da li je izlivanje mazuta uticalo na zdravlje ljudi.

Realizacijom projekta “Čista Srbija” biće obuhvaćena upravo reka Raška. Za grad Novi Pazar projekat predvidja izgradnju 110.965,00m kanalizacione mreže pri čemu je ekvivalent obuhvata stanovnika  160 000.

Važno je istaći da svetska i domaća ekološka udruženja upravo kao preduslov očuvanja životne sredine navode izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacionu infrastrukturu kojom se otpadne vode usmeravaju ka pomenutim postrojenjima. Pomenuti preduslovi glavni su ciljevi projekta “Ćista Srbija”.