VESTI

Danas je Svetski dan zaštite životne sredine

5. jun 2024.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Program zaštite je nazvan UNEP.Predlog da se proslavlja 5. juni je dala delegacija Jugoslavije i prema nekim izvorima, ovo je postao centralni događaj Ujedinjenih nacija. Svake godine druga zemlja je domaćin.

Ove godine, domaćin je  Saudijska Arabija  sa temom usmerenom na borbu protiv degradacije zemljišta, dezertifikacije i suše.

Ciljevi brojnih inicijativa ove države  koje će danas biti promovisane jesu da transformišu 30 odsto zemlje u rezervate prirode, zasade 10 milijardi stabala i obnove 40 miliona hektara degradiranog zemljišta do 2030. godine. Ovi napori su ključni za region u kome je 75 odsto obradivog zemljišta već degradirano, a 60 odsto stanovništva se suočava sa nestašicom vode —očekuje se da će se situacija pogoršati do 2050. godine.

U brojnim inicijativama posebno se ističe potreba za razvojem sveobuhvatnih strategija za upravljanje vodnim resursima.

Država Srbija upravo realizacijom projekta „Čista Srbija“ nastoji da zaštiti vodne resurse zemlje . Projekat je koncipiran  na osnovu iskazane potrebe za povećanom ekološkom zaštitom , a izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacionih mreža kroz projekat stepen zaštite životne sredine podiže se na jedan značajno viši nivo.