VESTI

Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Novom Sadu

13. oktobar 2023.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Osnovne procene su da oko 24 tone otpadnih voda Grada Novog Sada završi u reci Dunav svakoga dana. U okviru projekta „Čista Srbija“ planirana je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Petrovaradinu.

Zagadjenje svakog rečnog vodotoka nikada nije bez uzajamnog uticaja na životnu sredinu u neposrednom okruženju. Otpadne vode koje završavaju u reci Dunav prepune su štetnih materija koje ne samo da uništavaju i negativno utiču na biodiverzitet same reke već posredno imaju štetan uticaj i na živote ljudi s obzirom da jedan deo ulazi i u lanac ishrane.

Proteklih nekoliko godina obavljen je značajan deo priprema za ostvarivanje velikog i skupog projekta izgradnje centralnog prečistača sa planom da kapacitet budućeg prečistača bude 400.000 stanovnika, uz mogućnost proširenja do 500.000.

Realan pomak u rešavanju pomenutih problema ostvaren je ugovorom sa kineskom kompanijom CRBC sa kojom je i ugovorena izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Predvidjeno je da izgradnja postrojenja bude praktično deo treće faze realizacije projekta „Čista Srbija“ , a procenja vrednost ulaganja je 120 miliona evra.