VESTI

Kompanija CRBC primer dobre prakse gradjevinarstva u održivom razvoju

8. decembar 2023.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uloga nauke i inovacija u zelenoj agendi sa posebnim osvrtom na građevinsku industriju bila je tema drugog panela drugog dana konferencije „Look Up 2“. Partner Srbije, kompanija CRBC svojim primerom pokazala mogućnosti napretka kroz ulogu građevinarstva u ostvarenju plana zelene agende.

Unapredjenje  ekoloških aspekata održivog razvoja ključna je tema svih razvijenih zemalja sveta.  U pravcu primene i razvoja inovacija u okviru zelene agende Srbija je napravila odredjene pomake .

Ministarka nauke, inovacija i tehnološkog razvoja dr Jelena Begović učesnicima panela je poručila da vreme nije luksuz koji možemo da priuštimo te i da ne smemo čekati da se nešto dogodi kako bismo reagovali.

Jedan od ključnih ciljeva održivog razvoja upravo počiva na očuvanju biodiverziteta, održavanju ekosistema u njihovom prirodnom stanju. Primer dobre prakse i ozbiljan iskorak u tom pravcu jeste projekat “Čista Srbija” koji se realizuje u Srbiji upravo u cilju očuvanja zdrave životne sredine , ali i istovremenog podizanja standarda života građana.

Aleksandar Vojvodić, China Road and Bridge Corporation (CRBC) kompanija partner države Srbije u realizaciji pomenutog projekta, na panelu je rekao da je to pitanje civilizacijska stvar .

„Sakupljanje i prečišćavanje kanalizacije i puštanje u prirodu ima nemerljiv uticaj na zdravlje ljudi, zaštitu zemlje, vode i vazduha i kao takvo predstavlja jedan od preduslova zaštite životne sredine,“rekao je Vojvodić.

Po podacima koje je izneo Vojvodić, CRBC je izgradila preko 400 kilometara kanalizacije na teritoriji Srbije, što je ujedno i najveći postignuti tempo rada.

„Projektom „Čista Srbija“ je obuhvaćeno 5.200 kilometara kanalizacije na teritoriji Srbije i oko 500 postrojenja za prečišćavanje voda. Treći segment koji se odnosi na centre za upravljanje čvrstim otpadom, kao i prethodna dva predstavljaju preduslove za ciljeve ovih tema i ove konferencije,“ zaključio je Vojvodić.

Kompanija CRBC na ovaj način je svojim primerom pokazala mogućnosti napretka kroz ulogu gradjevinarstva u ostvarenju plana zelene agende. Efikasna praksa gradjevinarstva  kompanije CRBC  je nedvosmisleno potvrdila značajnu ulogu u promociji i implementaciji održivih pristupa.

Republika Srbija je usvojila Deklaraciju Zelene agende u oktobru 2020. na Konferenciji u Sofiji i obavezala se da će sprovoditi svoje akcije kroz Regionalni akcioni plan koji je usvojen na samitu u Sloveniji, u oktobru 2021.  Srbiji  se ovim potpisivanjem obavezala da ispuni ciljeve iz Sporazuma o klimi iz Pariza, i usaglasi se sa pravnim tekovinama EU u svih pet oblasti obuhvaćenih EU Zelenom agendom za Zapadni Balkan.