VESTI

Kragujevac zeleni grad-„Čista Srbija“ i nova stabla

14. jul 2022.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Grad Kragujevac u narednim godinama zahvaljujući projektu “Čista Srbija” I nizu ekoloških akcija mogao bi da postane prava zelena oaza. Novina u Kragujevcu je obaveza svakog investitora da posadi odredjeni broj stabala.

Dostupni podaci pokazuju da je samo prošle godine nadležna uprava izdala 1.389 odobrenja za gradnju. Ovako ubrazana gradnja dovela je do ozbiljnog ekološkog postupanja Gradske uprave Kragujevca pa će svaki investitor ubuduće imati obavezu da posadi odredjeni broj stabala bilo na parceli u koju sam investitira bilo na lokaciju koju grad za to odredi.  Ova odluka stupa na snagu već 1. septembra ove godine . Odluka predvidja  da prilikom gradnje poslovnih i industrijskih objekata do 1.000 kvadrata, investitor bude obavezan na sadnju  deset stabala plus po jedno stablo na svakih dodatnih 500 kvadrata.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić kaže da to nije veliki trošak za investitore, ali će cela akcija doprineti ozelenjavanju grada.

“Uslov za dobijanje upotrebne dozvole upravo jeste i potvrda od „Zelenila“ da su te obaveze  sadnje drveća ispunjene. Pored projekta “Čista Srbija” i uz prelazak daljinskog grejanja u gradu sa uglja na gas, približićemo Kragujevac zelenim gradovima Evrope”, rekao je Dašić.