Lazarevac

Lazarevac

Lazarevac je gradsko naselje i sedište gradske opštine Lazarevac a koja administrativno čini jednu od 17 opština grada Beograda. Prema popisu iz 2011. bilo je 26.006 stanovnika.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
25.052,8840.000Reka Lukavica