Šabac

Šabac

Šabac je grad u Mačvanskom okrugu. Prema popisu iz 2011. imao je 53.919 stanovnika. Šabac, koji se nalazi u zapadnoj Srbiji na obali reke Save, razvio se oko utvrđenja podignutih uz reku. Privredno je, kulturno i administrativno središte Mačvanskog okruga.
Dužina kanalizacione mrežeEkvivalent stanovnikaRecipijenti
150.127,0010.000Sava

Foto galerija