VESTI

Medju ključnim projektima Vranja je projekat „Čista Srbija“

13. februar 2022.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Izgradnjom kanalizacine mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi grada Vranje: Gradska zona u Vranju – 4.443,00 m,  Sela Ribnice, donji Neradovac –14.440,00 m, sela: Gornji Neradovac, Stropsko i Dubnica – 14.220,00 m, sela: Donji Pavlovac, Gornji Pavlovac, Katun, Beli Breg i Milivojce  – 14.355,00 m, sela Rataje, Crni Lug, Aleksandrovac, Kupinince i Donje Trebešinje – 25.700,00 m, selo Ristovac –2.660,00 m, sela Donji Vrtogoš i Davidovac – 7.525,00 m, sela Bunuševac i  Soderce – 6.350,00 m, selo Balinovac – 2.410,00 m, sela Ranutovac i Bresnica i Mečkovac – 7.310,00 m, selo Moštanica – 3.430,00 m, selo Ćukovac – 13.930,00 m, sela Zlatokop i Tibužde –4.454,00 m, katastarske opštine Bunuševac –5.042,00 m i  Vranje – 15.399,00 m.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Vranju je započela 15. novembra 2021. godine.

Na teritoriji Grada Vranja biti izgrađena nova kanalizaciona mreža u dužini od 142 kilometra.

Vrednost investicije je 70 miliona evra i to je jedna od najvećih investicija koja se realizuje u Vranju. Projektom će biti obuhvaćena sva sela moravskog sliva, tako da će sva otpadna voda biti usmerena ka Fabrici za prečišćavanje otpadnih voda.

Početak radova krenuo je  u Kosovskoj ulici i trenutno se izvode  na deonici od 1.416,75 m. Radovi su bili u zastoju zbog postojeće atmosferske kanalizacije koja se nalazila na trasi projektovane fekalne kanalizacije što je zahtevalo izmenu projekta  i do sada je izgradjeno 474,07m.

Važno je napomenuti da je pre projekta “Čista Srbija” najveća investicija bila  izgradnja Brane Prvonek koja je građena od 1987. do 2005. godine, stoga je razumljivo što  gradjani Vranja s nestrpljenjem očekuju započetu realizaciju projekta .