VESTI

Najvrednija investicija u Varvarinu – „Čista Srbija“

25. septembar 2023.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Violeta Lutovac predsednica Opštine Varvarin u intervjuu za Kruševac Grad posebno izdvojila značaj projekta „Čista Srbija“ za pomenutu opštinu. Lutovac navodi da je u pitanju najvrednija investicija.

„Najznačajnija i najvrednija investicija je projekat „Čista Srbija“ kroz koji smo dobili 22 miliona evra od države za izgradnju kanalizacione mreže u četiri naseljena mesta i izgradnju četiri separatora za prečišćavanje otpadnih voda“, izjavila je Violeta Lutovac.

Ona kaže da  u poslednjih 30 godina ni prilibžna investicija nije realizovana u ovoj opštini.

„Imajući u vidu da je čista i zdrava životna sredina jedan od prioriteta, realizacija ovog projekta ima još veći značaj, zato što mi tih 45 kilometara kanalizacione mreže i tih četiri separatora decenijama ne bi mogli da izgradimo, baš zbog toga što su dobijena sredstva od države kao pet naših godišnjih budžeta“, kaže Lutovac.

Po njenim rečima, radovi napreduju zadovoljavajućim intenzitetom, završeno je više od pola posla i nakon realizacije projekta  kompletnu kanalizacionu mrežu imaće Varvarin, Selo Varvarin, Gornjem Katun i Obrež.