VESTI

Novi Sad štiti Dunav

19. januar 2022.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Novom Sadu započela je 14. oktobra 2021. godine.

U okviru projekta predvidjena je, radi očuvanja prirode i reke Dunav, izgradnja: PPOV 1 Novi Sad ES-500.000, PPOV 2 Čenej ES-3.250. Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će se raditi je 112.547 metara. Izgradnjom kanalizacione mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi Оpštine: Kisač 24.536,00m, Čenej 17.498,00m, Novi Sad  46.041 m,  Podbara 4.472,00m, Sremski Karlovci – 20.000m.

U Novom Sadu je predviđena realizacija sledećih projekata: izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naseljima Čenej i Kisač, rekonstrukcija kanalizacije na Limanu 1, Limanu 2, kao i kanalizacione mreže na Podbari u četiri faze.

Izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 503.250 stanovnika, jer je planirano da se na glavno postrojenje priključi industrija grada Novog Sada kao i Оpština Sremski Karlovci.

Radovi su najpre počeli u Kisaču i to u Ulici Masarikovoj, kao i na raskrsnici ulica Slovačka i Dr Janka Gombara, U naselju Čenej će, sem fekalne kanalizacije, biti izgrađeno i separatno postrojenje za preradu otpadnih voda, dok će otpadne vode Kisača poveznim cevovodom, izgrađenim u prethodnom periodu, biti odvođene do prečistača u Rumenki.

Trenutno se izvode radovi na projektovanoj dužini od 66.800 m.

Grad Novi Sad je među opštinama koje su ušle u program „Čista Srbija“ i to je najveći pojedinačni projekat ulaganja u komunalnu infrastrukturu u našem gradu. Finansijska sredstva obezbeđena projektom omogućavaju pokretanje snažnijeg investicionog ciklusa, sa još većim brojem javnih investicija u Novom Sadu.„, rekao je o projektu, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Realizacijom projekta čuvamo reku Dunav čija se voda koristi za snabdevanje stanovništva, navodnjavanje zemljišta, ali i kao resurs za industriju. Po svom značaju u samom je vrhu, kada su reke Evrope u pitanju.