VESTI

Od kilometar do 35 km kanalizacione mreže u Kniću

13. februar 2022.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda u Opštini Knić biće obuhvaćeno 6.950 stanovnika. Radi očuvanja prirode, reke Ribež i Lipničkog potoka biće izgraćeni: PPOV 1 Knić 1 ES-3.700, PPOV 2 Knić 2 ES-250, PPOV 3 Gruža  ES-1500 i PPOV 4 Toponica ES-1.500.  Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će biti izgrađena je 34.360,80 metara.  Izgradnjom kanalizacine mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi opštine Knić: Knić – 10.520,80 m, Gruža, Lipnica, Grapovac, Čestin – 16.550,00 m i Toponica, Kusovac – 7.290,00 m.

Važno je napomenuti Gružansko jezero koje je značajno prirodno dobro u ovoj opštini.

Realizacija projekta Čista Srbija u Opštini Knić započela je 26. novembra 2021. godine.

Zahvaljujući ulaganjima Republike Srbije u opštini Knić značajno će biti poboljšan kvalitet života građana. Ova Opština  je do sada imala svega kilometar i po kanalizacione mreže i nijedno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Radovi su započeti na lokaciji Kusovac gde je predvidjena izgradnja 1 045 metara kanalizacione infrastrukture.

Do sada su radovi izvedeni u dužini od 478 metara.

Vrednost radova na izgradnji kanalizacione infrastrukture u Opštini Knić je 16, 3 miliona evra.