VESTI

Projekat „Čista Srbija“ rešenje i za reke Dunav i Savu

15. mart 2024.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

RTS prenosi da se Austrija i Madjarska staraju o kvalitetu vode u Dunavu, ali i  reči Sandre Dokić, državne sekretarke u Ministarstvu zaštite životne sredine Srbije koja je navela da projektom „Čista Srbija“ i Beograd planira izgradnju novih postrojenja da otpadne vode više ne idu u Dunav i Savu.

Evropske zemlje značajno više sredstava ulažu u preradu otpadnih voda, a sa samim tretmanom i zaštitom, priznaju stručnjaci, krenuli su mnogo pre Srbije .

Kako prenosi RTS dobri primeri su Austrija, Nemačka, Luksemburg i Holandija koji  prečišćavaju 100 odsto svojih gradskih otpadnih voda. Osim što čuvaju životnu sredinu često preradom otpadnih voda obezbeđuju  i deo energije gradu za struju i grejanje.

Kada je u pitanju reka Dunav,  Austrija i Madjarska staraju se da u Srbiju stigne voda dobrog kvaliteta.

„Kvalitet površinskih voda u Austriji je generalno dobrog kvaliteta. Negde oko 40 procenata površinskih voda je vrlo dobrog i dobrog kvaliteta, 30 posto je umerenog kvaliteta, 10 nezadovoljavajućeg, a samo četiri odsto je lošeg kvaliteta. A Dunav je u Austriji dobrog kvaliteta, ovde preko leta imamo dosta kupača“, izjavila je za RTS  dr Bogdanka Radetić iz Agencije za zaštitu životne sredine Austrije.

U Mađarskoj se 53 odsto otpadnih voda tretira u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. „Redovno se radi analiza prečišćene vode koja se ispušta u Dunav,“ potvrdio je za RTS Laslo Debreceni, direktor budipeštanskog vodovoda „Vizmuvek“.

U postupku pristupanja Evropskoj uniji Srbija treba da ispuni zahteve iz Poglavlja 27 koji se odnose na životnu sredninu, a tu su i standardi koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

„U narednom periodu ono što treba da uradimo jeste da imamo 359 operativnih, funkcionalnih postrojenja za preradu otpadnih voda i izgrađenu ili rekonstruisanu kanalizacionu mrežu. Mogu da kažem da u ovom momentu imamo četiri milijarde za ovu oblast, a tri milijarde iz kineskog kredita. To je za program „Čista Srbija“, koji pored samih postrojenja i kanalizacije, treba da izgradi i određene regionalne centre za upravljanje otpadom“, izjavila je  Sandra Dokić koja je kao primer namere Beograda da održi kvalitet vode u Dunavu na zadovoljavajućem nivou, navela i izradu projektno-tehničke dokumentacije za postrojenje u Velikom selu.