VESTI

Projekat „Čista Srbija“ štiti više od 40 srpskih reka

5. april 2023.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Direktan efekat realizacije projekta „Čista Srbija“ biće vidljiv na skoro 50 naših reka. Bilo da se radi o velikim vodnim sistemima ili pak manjim rečicama koje su poznate samo lokalnom stanovništvu, realizacijom projekta „Čista Srbija“ postići će se očuvanje njihovog biodiverziteta.

Činjenice govore da se značaj reka ogleda u tome što su to vitalna prirodna staništa za mnoge vrste. Ribe, ptice i sisari žive u rekama ili oko njih i zavise od njih da bi pribavili hranu. Takođe, reke igraju veoma važnu ulogu u povezivanju različitih staništa i koridori su za kretanje biljaka, životinja i nutrijenata. Reke su veoma važne za ptice koje od njih zaviše za hranu, vodu i stanište. Ptice koriste močvarna staništa da bi se razmnožavale, putem reka, ptice migriraju sa jednog staništa na drugo.

Pored toga zdravlje rečnih ekosistema direktno utiče na kvalitet vode koje pijemo. Šume i reke igraju ulogu filtera koji konstantno prečišćava vodu, koja onda zahteva manje hemijskih tretmana i skupih pomoćnih sredstava za njeno veštačko prečišćavanje kako bi bila pogodna za piće.

U našim rekama nažalost fekalne vode jesu jedan od najčešćih zagadjivača. Neplanska naselja I stihijska gradnja doprineli su tome da mnoge reke budu zagadjene. Takvo zagadjenje utiče I na smanjenje drugih biljnih I životinjskih vrsta. Pojedine reke u Srbiji sada su daleko od bisera prirode kakve su nekada bile.

Izgradnjom kanalizacionih meža I odvodjenjem zagadjenih voda u postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda “Čista Srbija” omogućava da ne samo reke već I priroda koja ih okružuje ostanu čiste I očuvane.

Dunav, Morava, Toplica, Kolubara, Tamnava, samo su neke od reka koje su obuhvaćene projektom, a broj stanovnika koji je obuhvaćen ovim programom je oko dva i po miliona u 69 jedinica lokalne samouprave.

foto:Saša Simić