VESTI

Radove u Krupnju usporavaju nerešeni imovinski odnosi

9. novembar 2022.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U Opštini Krupanj radove na izgradnji kanalizacione mreže u okviru projekta „Čista Srbija“ trenutno koče nerešeni imovinsko pravni odnosi.

U Opštini Krupaj radovi se inače izvode na  deonicama fekalna kanalizacije:  Privredne štale i Lipenović polje, glavni kolektor i fekalna kanalizacija u Ul. Žiće Markovića.

Na lokaciji  Privredene štale i Lipenović polje, izvedeno je 1.213,90 m od projektom predvidjenih  2.715,83m dok kada je u pitanju  fekalna kanalizacija Glavni kolektor, izvedeno je 292,4 m od  ukupne projektovane dužine 884,3m.

Radovi su izvodjeni i u Ul. Žiće Markovića gde je  izvedeno  101,94 m od  ukupne projektovane dužine 99,0m.

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže trenutno se  ne izvode radovi dok ne budu rešeni imovinsko pravni odnosi.

Upravo nerešeni imovinsko pravni odnosi kad je u pitanju izgradnja i neodgovarajuće tehnički izvedena ranija  kanalizaciona mreža kada je u pitanju rekonstrukcija mreže, dva su problema sa kojima se izvodjači radova susreću u  realiaciji projekta, a koji nisu u neposrednoj nadležnosti.

Za rešavanje imovinsko pravnih odnosa zadužene su Opštine u kojima se radovi izvode pa se tenutno u Opštini Krupanj ovi problemi rešavaju. Očekivanja su da će pomenuti poslovi biti brzo završeni.