VESTI

Regionalni centar Kragujevac- Radovi na 7 lokacija

6. april 2022.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Regionalni centar „Čista Srbija“ u Kragujevcu pokriva čak 16 Opština. Očekuje se potpisivanje još četiri ugovora sa Opštinama koji će omogućiti početak radova na novim lokacijama.

Na području Regionalnog centra Kragujevac trenutno se izvode radovi na 7 lokacija. „U pitanju su dve Opštine: Kragujevac i Knić. Radovi teku predvidjenom dinamikom uz poštovanje gradjevinskih standarda“, kaže menadžer Centra Nenad Nikolić.

Kada je u pitanju Kragujevac  u toku je izgradnja kanalizacione mreže u dužini od 41.745,42 m, dok je u Kniću u toku realizacija  34.390,80 m. U Kniću se rade čak  4 PPOV i to u prvoj fazi.Izvodjač radova je preduzeće.WD Concord West.

„Veliki broj Opština je imao problem oko raspisivanja javne nabavke za snimanje trasa za KTP, međutim većina gradova i Opština je to završila i dostavljaju podloge projektantskim kućama. Opštine su uglavnom spremne na saradnju i u rokovima dostavljaju traženu dokumentaciju . Ukoliko se pak pojavi neki problem prevazilazimo ga sastancima sa predstavnicima gradova i opština, koordinatorima ispred opština i gradova, tu su i predstavnici projektantskih kuća i predstavnici CRBCa“, objašnjava Nikolić dodajući da su zimski meseci korišćeni upravo u svrhu pripreme potrebne dokumentacije.

Po njegovim rečima, u gradovima i opštinama koji pripadaju regionalnom centru Kragujevac, većina nema izgrađenu kanalizacionu mrežu na periferiji gradova ili opština, pa je samim tim situacija izuzetno loša. U gradovima i opštinama koji imaju kanalizacionu mrežu često dolazi do izlivanja i pucanja cevi, pa je rekonstrukcija neophodna.

„Pored podizanja standarda života gradjana, cilj projekta „Čista Srbija“ je očuvanje naših reka jer zdrava životna sredina znači zdravu budućnost. Na žalost, kada je u pitanju naš Centar, sve reke koje prolaze kroz ili pored gradova i opština su podjednako ugrožene, osim onih koji imaju PPOV pa je ugroženost reka manja. Ipak mislim da je situacija u pogledu kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda najlošija u Velikoj Plani, Novom Pazaru i Smederevskoj Palanci“, navodi Nikolić.

 Do sada su potpisana dva ugovora, a prema poslednjim informacijama,  u ovoj godini se očekuje potpisivanje  još četiri.  Nikolić kaže da je većina gradova i opština  u završnoj fazi sa pripremom dokumentacije, a koja je ključna za potpisivanje ugovora.

“ Malo Crniće ima kompletnu dokumentaciju spremnu. Neki gradovi i Opštine imaju spremne celine. Nekima nedostaje KTP. Pojedini gradovi i opštine su u fazi izrade IDR-a, neki su u postupku dobijanja lokacijskih uslova. Većina njih je počela sa prikupljanjem saglasnosti za izdavanje gradjevinskih dozvola.Većina gradova i opština pribavlja dokumentaciju na vreme. Trenutno je najveći problem u Aranđelovcu, jer se snimanje trasa za KTP radi sporo i u ovom gradu je losa komunikacija izmedju koordinatora projekta i gradonačelnika. Takođe, Batočina i Kragujevac sporo dostavljaju traženu dokumentaciju i sporo odgovaraju na upite projektanata“, kaže Nenad Nikolić menadžer Centra Kragujevac.

 Da bi priprema dokumentacije išla brže potrebno je da Opštine oforme tim stručnih ljudi koji će biti angažovan na ovom projektu. Ministarstvo je obezbedilo kontakt osobe u državnim preduzećima, što je umnogome olakšalo dobijanje potrebnih saglasnosti prilikom izdavanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole.

 Trenutno u tom pogledu najviše napreduju: Vrnjačka banja, Paraćin, Žabari, Svilajnac, dok  Opština Knić najviše napreduje po pitanju izvođenja radova.

 „Ne smemo zaboraviti da realizacija projekta „Čista Srbija“ ima više benefita i pritom su ključna  tri: ekološki, ekonomski i socijalni. Ekološki benefit se ogleda u činjenici da će se ovim projektom u velikoj meri rešiti problem zađenja reka. Ekonomski benefit se ogleda u upošljavanju privrednih subjekata iz Republike Srbije, koji rade na izvođenju radova i na proizvodnji materijala koji se ugrađuje. Ekonomski direktno utiče na socijalni. Sve je povezano, a što je najvažnije u interesu je samih gradjana“, zaključuje Nikolić.