VESTI

Valjevo: Dva nova postrojenja neophodna gradu

28. maj 2024.Podeli ovaj tekst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Grad Valjevo trenutno ima  samo jedno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda . U okviru projekta „Čista Srbija“, predvidjeno je da Valjevo dobije još dva postrojenja.

Direktor valjevskog Vodovoda Ivan Filipović izjavio je da Valjevo namerava da rekonstruiše svoje postojeće postrojenje koje u punom kapacitetu radi od 2003. godine.

„U samo postrojenje stiže fekalna kanalizacija stanovništva , ali i kišna kanalizacija i otpadne vode industrije . Postrojenje preradjuje 400 l/s prljave vode. Kada govorimo o planiranoj rekonstrukciji ona se odnosi na hidro-mašinsku opremu , sam objekat i dogradnju još jednog objekta. Cilj nam je i proširenje kapaciteta biološke prerade vode . Grad se širi , kanalizaciona mreža je sve veća i nama je potrebno da nam i kapaciteti prerade budu veći“, rekao je Ivan Filipović direktor valjevskog Vodovoda.

Filipović podseća da je kroz projekat „Čista Srbija“, predvidjeno da grad dobije još dva postrojenja.

„Postrojenja za preradu otpadnih voda su pored izgradnje kanalizacione mreže jedini način očuvanja životne sredine i biodiverziteta naših reka . Mi planiramo da postojeće postrojenje proširimo i rekonstruišemo uporedo sa najavljenim aktivnostima države. Ključni momenat u celoj priči u vezi otpadnih voda je i sam odnos gradjana  i privrednih subjekata, njihovo odgovorno ponašanje . Odgovorno ponašanje svih nas  kako bismo sačuvali svoju životnu sredinu“, izjavio je  Ivan Filipović.