Kladovo: Na više lokacija radovi se privode kraju

Do kraja oktobra na više lokacija u Opštini Kladovo očekuje se završetak radova . Velika Vrbica, Rtkovo, Brza Palanka , Rit lokacije su na kojima se gradi komunalna infrastruktura u okviru projekta “Čista Srbija”.

U okviru projekta „Čista Srbija“ nastavljaju se radovi na iskopu i postavljanju cevi fekalne kanalizacije na gradilištu u Velikoj Vrbici, Opština Kladovo. Ukupna projektovana dužina je  7.888,4 m. Do sada je izvedeno 2.095,3 metara i u toku su i pripreme za asfaltiranje ulica.

Na gradilištu u  Korbovu u Kladovu u istoj Opštini do sada je izvedeno 1.920,24 metara od ukupne projektovane dužine  7.675,99 metara. U toku su i  pripreme za asfaltiranje ulica pod asvaltom.

U istoj Opštini intenzivni radovi izvode se i u Rtkovu gde su radovi u završnoj fazi u  u dužini od 473,38 m od ukupno projektovane dužine 6.471,66 m.

Završerak radova na izgradnji fekalne kanalizacije očkuje se i u Brzoj Palanci  gde su radovi započeti u avgustu ove godine i gde je od  projektovanih 2.287,00 metara već izvedeno radova u dužini od 1.176,00 metara. Očekivani završetak radova je 30.10.2022 godine.

Radovi na izgradnji  fekalne  kanalizacije u naselju Rit u Opštini Kladovo  takodje su započeti polovinom avgusta i već  od projektovanih 2.984,00 metara izvedeno je 1.176,00 metra. Očekivan završetak radova je takodje krajem oktobra.

Projektom “Čista Srbija”  predvidjeno je da u Kladovu bude izgradjen 41 kilometar kanalizacione mreže i dva postrojenja za preradu otpadnih voda u prigradskom naselju Kostol i u MZ Podvrška.