U 2022.godini prečišćeno ukupno 30miliona m3 otpadnih voda

Po podacima Zavoda za statistiku RS u 2022. godini u sektorima industrije korišćeno je 3 200 mil. m3 vode, što je, u odnosu na 2021. godinu, manje za 14,2%. Isti podaci pokazuju da je od navedene količine korišćene vode prečišćeno samo 30 mil. m3 vode.

Republički Zavod za statistiku u izveštaju „Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja, 2022“ navodi podatke da  od ukupno 3 200 mil. m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije, 99,4% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (98,0% površinske vode i 1,4% podzemne), a 0,6% iz javnog vodovoda.

Vode korišćene za potrebe industrije u 2022, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, zabeležile su sledeća kretanja: Rudarstvo – rast od 21,1%, Prerađivačka industrija – pad od 5,9%, i Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 14,6%.

Isti podaci pokazuju da  od ukupno 118 mil. m3 otpadnih voda  u industriji, 47,5% čine vode ispuštene iz sektora Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, 33,9% iz sektora Prerađivačka industrija, a 18,6% iz sektora Rudarstvo.

U 2022. godini prečišćeno je ukupno 30 mil. m3 vode, od čega primarnim tretmanom 63,3%, sekundarnim tretmanom 20,0% i tercijarnim tretmanom 16,7%. Najveći udeo u prečišćenim vodama sektora industrije ima oblast Proizvodnja osnovnih metala – 18,7%, a potom slede Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 14,5%, Proizvodnja prehrambenih proizvoda – 12,4%, i Proizvodnja papira i proizvoda od papira – 11,4%. Sve ostale oblasti sektora industrije imaju udeo prečišćenih voda od 43,1%, navodi se u izveštaju Zavoda za staatistiku.

Navedeni podaci nesumljivo ukazuju na potrebu izgradnje većeg broja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda što je jedan od primarnih ciljeva realizacije projekta „Čista Srbija“. Projekat predvidja izgradnju 165 PPOV što je  skoro polovina od potrebnih za celu Srbiju.

foto:pixaby

 

Novi IPARD program šansa za postrojenja za preradu otpadnih voda

Kada se usvoji novi IPARD program, kako se navodi u saopštenju NALED-a, lokalne samouprave mogle bi da konkurišu za bespovratna sredstva do četiri miliona evra, kako bi izgradile postrojenja za preradu otpadnih voda.

Na sednici NALED-ovog Saveza za hranu i poljoprivredu, koja je održana na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, rečeno je da se u Srbiji prečiščava manje od 8% komunalnih otpadnih voda, a do 2040. sve lokalne samouprave su dužne da izgrade svoja postrojenja, što zahteva ozbiljne investicije.

Novi IPARD program biće zato velika šansa za gradove i opštine da dobiju sredstva kako za prečišćavanje otpadnih voda, tako i za izgradnju puteva, sistema za snadbevanje vodom, postrojenja za bio gas i proizvodnju toplotne energije koja će uz pomoć obnovljivih izvora energije smanjiti nivo zagađenja, pojeftiniti proizvodnju i unaprediti socioekonomske uslove života, kaže se između ostalog u saopštenju NALED-a.

foto:pixabay

Neophodna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Republički zavod za statistiku u godišnjem biltenu navodi da je samo 15,9% stanovništva obuhvaćeno tretmanom za prečišćavanje otpadnih voda.

Očuvanje pijaće vode jedan je od ključnih zadataka svake države na svetu.

Ovaj značajan resurs bez koga je život na zemlji nezamisliv ugrožen je ubrzanim tehničko tehnološkim razvojem.

U 2021. godini u sektorima industrije korišćeno je 3 723 mil. m3 vode što što je, u odnosu na 2020. godinu, manje za 6,4%.

Od ukupno 3 723 mil. m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije 99,6% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (98,6% površinske vode i 1,0% podzemne), a 0,4% iz javnog vodovoda.

Vode korišćene za potrebe industrije u 2021, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, zabeležile su sledeća kretanja: Rudarstvo – rast od 11,3%, Prerađivačka industrija – pad od 5,8%, i Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 6,5%.

U 2021. godini prečišćeno je ukupno 29 mil. m3 vode, od čega primarnim tretmanom 61,2%, sekundarnim tretmanom 19,0% i tercijarnim tretmanom 19,7%.

Zvanična svetska statistika pokazuje da nisu samo fabrička postrojenja zagadjivači naših reka već su to I individualna domaćinstva.

Podaci koje iznosi Republički zavod za statistiku govore da je dužina mreže javne kanalizacije, 18113 km, broj domaćinstava priključenih na kanalizacionu mrežu 1 594 484, procenat stanovništva priključenog na kanalizacionu mrežu 67,2% . Ipak procenat stanovništva obuhvaćenog tretmanom za prečišćavanje otpadnih voda  je samo 15,9%.

Postrojenja za prelišćavanje otpadnih voda nisu jeftine investicije za brojne lokalne samouprave naše zemlje, ali su neophodna kao rešenje za očuvanje zdrave životne sredine, naših reka, vode za piće.

Projekat “Čista Srbija” predvidja da realizacijom bude  obuhvaćeno oko dva i po miliona stanovnika u 69 jedinica lokalne samouprave. Ključni segment odnosi se na izgradnju kanalizacione mreže I postrojenja za preradu otpadnih voda pri čemu projekat predvidja izgradnju preko 5.206.679,31 m kanalizacione mreže a broj postrojenja je skoro polovina od potrebnih za celu Srbiju (165 PPOV).

foto:pixabay

Cilj Čiste Srbije: Čuvajmo naše reke, budimo odgovorni

Projekat Čista Srbija kao državni projekat podrazumeva izmedju ostalog  izgradnju kanalizacionih mreža i postrojenja za preradu otpadnih voda širom Srbije. Stanje naših reka, kada se govori o zagadjenosti, može biti značajno bolje I to je jedan od ciljeva projekta “Čista Srbija”. Ipak, postoje  brojne aktivnosti koje sami možemo da preduzmemo kako bismo kao gradjani uticali na kvalitet površinskih voda.

National geographic svojevremeno je objavio 11 pravila ponašanja kojima svaki pojedinac može poboljšati kvalitet voda u sopstvenom okruženju, a samim tim uticati na celokupnu zdraviju ekološku sredinu :

 1. Smanjiti upotrebu plastike

Poznato je da se plastika veoma teško razgrađuje. Najveći deo plastike koju koristimo nađe svoj put do reka ili jezera, odakle ju je još teže očistiti. Ako je moguće, preporučuje se da se smanji upotreba plastičnih predmeta i time u velikoj meri pomogne okolini.

 1. Recikliranje

Uvek birajte ambalaže koje se lakše recikliraju. Staklene flaše su, na primer, po tom pitanju zahvalnije od plastičnih boca.

 1. Ne prosipati ulja u sudoperu

Iako nema potrebe smanjiti upotrebu različitih vrsta ulja u svakodnevnom životu, važno je ne prosipati ista u odvode. Svaki višak ili neupotrebljenu količinu ulja bi sakupiti u bočice i baciti u kantu.

 1. Hemikalije za čišćenje

Slično ulju, kućna hemija je rizična kada nađe svoj put do izvora vode.

 1. Ne bacati lekove

Nikada ne bacajte lekove u kanalizaciju. Čak iako imate čitava pakovanja lekova koji vam više nisu potrebna, preporučuje se da ih se otarasite bacanjem u đubre.

 1. Ne koristiti pesticide

Pesticidi i herbicidi su u velikoj meri štetni za životnu okolinu. Preko zemljišta, spirane od strane kiša koje padaju, ove hemikalije nalaze svoj put do podzemnih voda i kasnije do reka ili jezera.

 1. Redovno održavati automobile

Kamioni, automobili ili druga prevozna sredstva jedni su od najvećih zagađivača vazduha. Redovnim održavanjem ovih mašina može se drastično smanjiti procenat zagađenja živone sredine. Zagađenje vazduha direktno je povezano sa zagađenjem vodenih površina.

 1. Podrumi i spetičke jame

Ako imate odvode koji su povezani sa vašim podrumom ili septičkom jamom, nikako ih ne smete direktno povezivati sa kanalizacijom. Oni mogu izazvati tešku štetu i zagađenost čitavog sistema.

 1. Ne bacati đubre

Pri boravku u oblastima u čijim se neposrednim blizinama nalaze reke, jezera, mora ili okeani, ne treba bacati bilo kakvu vrstu đubret. Čak i ambalaža bačena na plažu posle određenog vremena može da dospe do vode i zagadi izvor. Dobro bi bilo i organizovati akcije čišćenja priobalnih oblasti, i podići svesnost zajednice o važnosti nezagađivanja okoline.

 1. Zasađivati biljke u blizinama jezera i reka

Ako živite u blizini neke reke ili jezera, poželjno je obogatiti faunu u neposrednoj blizini. Drveće je, takođe, od velike pomoći očuvavanju ekosistema i smanjenja zagađenosti. Time se reguliše nivo ugljen-dioksida u vodi, što direktno utiče na odnos nivoa pH vrednosti.

 1. Zaustaviti isticanje hemiklija

Važno je zustaviti oticanje svih štetnih hemikalija u vode. Bilo da su u pitanju fabrike ili pojedinci koji ispuštaju hemikalije, šteta po vodeni sistem je enormna.

 

Neformalna grupa VIVA: Кo to tamo zagađuje naše reke?

Voda reke Кolubara ispod mesta gde se  izlivaju vode fabrike za prečišavanje otpadnih voda u Goriću je pete klase, potpuno nepodobna za ljudsku upotrebu, slabijeg kvaliteta  u odnosu na kvalitet pre ulivanja otpadnih voda. Reka Кamenica na Divčibarama je najslabije, pete klase zbog fizičkohemijske neispravnosti, slabog ekološkog statusa zbog prisustva fekalnih bakterija. Bukovska reka koja je pritoka reke Gradac je četvrte klase zbog fizičkohemijske neispravnosti. Reka Ljubostinja, koja protiče kroz Valjevo je zbog zagađenja, mrtva. To bi u najkraćem bili zaključci istraživanja kvaliteta površinskih voda u Valjevu koji su se čuli na konferenciji za medije neformalne grupe „VIVA“.

Novinari su imali priliku da prisustvuju uzimanju uzoraka vode iz reke Gradac koje je ova grupa organizovala ispod Berkove brane, kod prodavnice „Europrom“ i da čuju rezultate analize uzoraka vode koji su prethodnih nedelja uzeti iz reke Кolubare u blizini stanice za prečišćavanje otpadnih voda u Goriću, kao i uzoraka uzetih na Divčibarama iz reke Кamenice i Bukovske reke u selu Podbukovi. Кakav je kvalitet površinskih voda u Valjevu govorile su aktivistkinje „VIVE“, Slavica Pantić i Biljana Mladenović.

„Prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu  i rokovima za njihovo dostizanje prvi uzorak vode iz Кolubare koji smo uzeli, pre ulivanja otpadnih voda, pripada kategoriji četvrte klase. Radi se o vodi slabog ekološkog kvaliteta. Ona može da se koristi za snabdevanje vodom za piće, navodnjavanje i industrijsku upotrebu, ali samo uz primenu kombinacije metoda: koagulacije, flokulacije, filtracije i dezinfekcije. Ulivanje otpadnih voda iz fabrike za prečišćavanje voda menja kvalitet, klasu vode u Кolubari u petu klasu, što odgovara lošem ekološkom statusu. To znači da ova voda ne može da se koristi ni u kakve svrhe.“-rekla je Biljana Mladenović, po zanimanju fizikohemičar.

Govoreći o kvalitetu voda na Divčibarama ona je rekla da je prvi uzorak uzet na reci Кamenici, nedaleko od uliva Čalačkog potoka, te da prema rezultatima fizičko hemijske analize voda pripada petoj klasi kvaliteta, što znači da ne može da se koristi ni u kakve svrhe.  Ona je kazala da prema mikrobiološkim parametrima, zbog prisustva bakterija fekalnog porekla voda reke Кamenica na Divčibarama pripada četvrtoj kategoriji. Кada je reč o kvalitetu Bukovske reke, rekla je da je uzorak vode uzet nedaleko od ulivanja Crne Reke, te da prema fizičko hemijskim pokazateljima pripada četvrtoj klasi kvaliteta, što je voda sa slabim ekološkim statusom, prvenstveno zbog visoke koncentracije amonijaka. A prema mikrobiološkim pokazateljima pripada vodi druge klase kvaliteta. Na pitanje da li je voda pete klase štetna za zdravlje Biljana Mladenović je kazala: „U takvim vodama nema ni biljnog ni životinjskog sveta, niti se voda može koristiti za ljudsku upotrebu u bilo koje svrhe.“

Odgovarajući na pitanje zašto je neformalna grupa „VIVA“ uzimala uzorke iz reke Кamenice na Divčibarama, Slavica Pantić je kazala da su Divčibare bile u fokusu javnosti kad je bio u toku postupak izmena Plana generalne regulacije „Divčibare“.

Po njenim rečima, Divčibarci su isticali činjenicu da se kanalizacija izliva u Кamenicu, te da investitorski urbanizam urušava i prirodu i kvalitet voda. Кada je reč o rekama u Valjevu, rekla je da su se građani obraćali nadležnima jer su primetili da je reka Ljubostinja pre nekoliko meseci menjala boje, od roze, preko plave, do ljubičaste.  Pošto je od nadležnih stigao odgovor da je neko verovatno oprao kantu poludisperzije, posumnjalo se u ozbiljnost i kompetentnost nadležnih organa i inspekcija.

Slavica Pantić smatra da svi zajedno u Valjevu nemamo informacije o kvalitetu površinskih voda i ko ih zagađuje, te da se sumnja da nadležni ne sprovode kontrolu zagađivača koji se ne kažnjavaju. Ističe da je slaba javna svest i da je to stvar koju neformalna grupa „VIVA“ želi da promeni. Ona je najavila da će biti uzimani uzorci na više mesta i da će javnost biti obaveštena o rezultatima analize i kvalitetu površinskih voda. „Hoćemo da doprinesemo da se pokrene javna debata o kvalitetu površinskih voda, da ljudi za to znaju i da učestvuju u rešavanju problema.“, istakla je na kraju obraćanja Slavica Pantić, diplomirana pravnica, članica grupe „VIVA“.

Neformalnu grupu „VIVA“ (Vodene inspektorke Valjeva) čine pet žena, građanki, aktivistkinja, stručnjakinja u svojim oblastima iz Valjeva iz Valjeva koje pokušavaju da u fokus interesovanja javnosti stave temu zagađenja i zaštite kvaliteta površinskih voda. Prilikom uzimanja uzoraka pomoć pružaju učenice srednje Medicinske škole iz Valjeva.

Projekat „Кo to tamo zagađuje?“ se sprovodi u okviru projekta „Zeleni inkubator“, koji sprovode Mladi istraživači Srbije, Beogradska otvorena škola i Inženjeri zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije.

 

„Nova“ piše: Fabrike otrove zatrpavaju i bacaju u reke

Ako računamo da je deponovano i izvezeno ukupno 25.000 tona, šta je sa razlikom do 68.000 tona? Gde smo ga stavili? Možda je deo tretiran, ali dobar deo gubimo, ne znamo gde. On završava svuda oko nas. U koritima reka, u napuštenim objektima, napuštenim rudnicima, zemljištu…“, rekao je za list „Nova“ Radmilo Pešić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

U Srbiji industrija zvanično proizvede oko 75.000 tona opasnog otpada godišnje, a prema procenama sagovornika lista „Nova”, oko 25 odsto preduzeća to ne prijavljuje, a ne postoji ni evidencija o opasnom otpadu koji nastaje u domaćinstva. Sav„nevidljivi opasni otpad, ali i deo evidentiranog završava na komunalnim deponijama, u napuštenim skladištima i rudnicima, rekama, zemljištima, u vazduhu i na kraju u lancu ishrane.

Industrija u Srbiji je u periodu od 2011. do 2020. godine generisala je 150.000 tona registrovanog opasnog otpada, što je oko 75.000 tona godišnje. Tokom 2020. godine proizvedeno je oko 68.000 tona opasnog otpada, 12.800 izvezeno, dok je 11.700 deponovano na deponijama, navodi se u izveštaju Upravljanje otpadom u Republici Srbiji Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA).

„Ako računamo da je deponovano i izvezeno ukupno 25.000 tona, šta je sa razlikom do 68.000 tona? Gde smo ga stavili? Možda je deo tretiran, ali dobar deo gubimo, ne znamo gde. On završava svuda oko nas. U koritima reka, u napuštenim objektima, napuštenim rudnicima, zemljištima……. “ rekao je za „Novu” Radmilo Pelić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

On objašnjava da je opasan otpad sve ono što dovodi do degradacije, zagađenja životne sredine, a Srbija nema ni jedno postrojenje za njegovu trajnu eliminaciju.

“Govorim o postrojenjima koja to rade na visokotehnološki način, bez zagađenja životne sredine. Radi se o spalionicama gde se vrši pirolitička disoci-jacija recimo na 1.100 stepeni Celzijusa, gde se i najopasniji otpadi uništavaju bez daljeg zagadjenja , što u Srbiji ne postoji”, kaže professor Pešić.

Takva visokotehnološka postrojenja, navodi, nisu toliko skupa koliko košta izvoz otpada za čije uništavanje firme u inostranstvu plaćaju I do 6 evra po kilogramu.Zbog toga pojedine troškove smanjuju skrivajući otpad.

Svaka četvrta firma ne prijavljuje opasan otpad

Inžinjer za zaštitu životne sredine direktor konsultanstke firme za upravljanje opasnim otpadomGreen Group Marko Rokvić, na osnovu iskustva sa terena, ocenjue da čak 25% firmi u Srbiji koje generišu opasan otpad isti ne prijavlju.

“U svom radu često srećem firme koje tek od mene čuju da imaju opasan otpad koji treba da predaju operateru I o tome podnesu izveštaj nadležnom ministarstvu, objašnjava Rokvić za list Nova.

Zakon postoji, kao I obaveza da firme koje proizvode opasan otpad isti registruju , ali to u praksi očigledno ne rade svi kako treba.

“Sa brojem inspektora koje imamo ne može se ništa uraditi. A problem je I dalje procesuiranje, veleiki broj prijava ne dodje do suda, zastari. Nema sistematskog kažnjavanja. Svako ko uradi nešto što nije u skladu sa zakonom, sa propisima, podzakonskom regulativom, treba d asnosi sankcije. Toga u Srbiji nema, zbog čega se problematika životne sredine samo usložnjava”, ocenjuje profesor Pešić, dok iz ministarstva za zaštitu životne sredine na pitanje Nove šta planiraju da urade kako bi smanjili nepropisno uklanjanje opasnim otpadom, ne odgovaraju.

OPASAN OTPAD IZ KUĆE ZAVRŠAVA NA DEPONIJI

Sagovornici našeg lista upozoravju da I gradjani u svojim domovima generiđu opasan otpad , za koji nije obezbedjen poseban tok , ne ulaze u evidenciju I uglavnom završava na deponijama komunalnog otpada.

U pitanju su uglavnom insekticidi , farbe, kućna hemija, razni sprejevi, otrovi I ambalaža istih, lekovi, sijalice, baterije, stari uredjaji…

“Pravilno upravljanje ovim otpadom je pitanje sistemskog finansiranja koje država treba da uredi. Kod lekova bi uvoznici I distributeri trebalo da jedan deo sredstava preusmere na sistem za prikupljanje, ali to ne rade jer ih niko ne tera. U razvijenim gradovima postoje centri za prikupljanje opasnog otpada , odakle ga operateri preuzimaju, a gradjani to plaćaju kroz malo povećan račun”, ukazuje Rokvić.

OTROVI ZAVRŠAVAJU U NAŠEM ORGANIZMU

Nauččna savetnica Instituta za hemiju, tehnologiju I metalurgiju dr Dragana Djordjević objašnjava da kad komunalne deponije gore, što u Srbiji nije retkost otrovi iz opasnog otpada kroz vazduh stižu u pluća.

“Sudovi u kojima se neadekvatno skladište opasne materije vremenom propadaju, korodiraju, hemikalije cure I dospevaju u zemljište, vodotokove. Da ne govorim o onome što zakopavaju I ispuštaju direktno u reke. Iz vode I zemlje kroz biljke I životinje otrovi ulaze u lanc iskhrane I završavaju a našoj trpezi,”upozorava Djordjević I dodaje da osim teških metala , opasan otpad sadrži postojana organska jedinjenja , koja nikako ne bi smela da se nadju u prirodi jer su toksična, kancerogena, teratogena I mutogena, a gotovo ih je nemoguće očistiti.

Izvor: list Nova, autor Milena Ilić Marković

 

 

 

 

Pirot dobija kanalizacionu i vodovodnu infrastrukturu

Pored 3,3 miliona evra koja su do sada uložena u izgradnju  fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju vodovodne mreže, opredeljeno je još 16,2 miliona evra za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović danas nakon potpisivanja posebnog ugovora za realizaciju izgradnje za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i tehničku podršku eksperata u Pirotu.

,,Postojeći kanalizacioni sistem u Pirotu nema prečistač otpadnih  voda, tako da se celokupna količina sakupljenih otpadnih voda ispušta bez prečišćavanja u reku Nišavu odnosno reke u njenom slivu (Gradišnička reka, Rasnička reka, Bistrička reka, reka Rogoz, Kosturska reka), a izgradnjom ovog postrojenja ova ružna slika postaće prošlost“, rekao je Momirović.

Ministar Momirović ugovor za realizaciju izgradnje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže potpisao je sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem, direktorom JP Vodovod i kanalizacija Pirot Zoranom Nikolićem, projekt menadžerom Stefani Rauprihom i direktorom KFV predsedništva u Srbiji Rudigerom Hartmanom.

Nakon toga, ministar MGSI Tomislav Momirović potpisao je i ugovor za tehničku podršku eksperata sa Stefani Rauprihom i Rudigerom Hartmanom, koji je tom prilikom rekao da Nemačka razvojna saradnja kao i KFV ostaju posvećeni održivom urbanom razvoju, održivom snabdevanju vodom kao i tretmanom za odvođenjem otpadnih voda.

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić zahvalio se ministru Momiroviću, KFV-u, i drugim institucijama , i izrazio veliko zadovoljstvo zbog potpisanog ugovora  i predstojećih radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  i predočio koji kapaciteti i usluge će biti unapređeni.

„Nakon realizacije ovog projekta Pirot će biti grad koji ispunjava sve ekološke standarde kao i gradovi ove veličine u Evropi“, rekao je Vasić.

U okviru dugogodišnje bilateralne saradnje sa SR Nemačkom, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom KFV, sprovodi projekte izgradnje komunalne infrastrukture u oblasti vodosnabdevanja, otpadnih voda i upravljanja čvrstim otpadom. Do sada je, u okviru finansijske i tehničke podrške SR Nemačke i KFV banke, obezbeđeno 274 miliona evra za prioritente investicije u 34 grada u Srbiji.

Izgradnjom centralnog prostrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu kapaciteta 52.000 ekvivalent stanovnika investicione vrednosti 14,5 miliona evra, obezbediće se prečišćavanje otpadnih voda za grad Pirot i sela Novi Zavoj, Gradašnica, Barje Čiflik, Gnjilan, Poljska Ražana i Berilovac, gde živi oko 45.000 stanovnika ili 85% ukupnog broja stanovnika Pirota i okolnih sela.

Preuzeto tekst i foto: ministarstvo saobraćaja i gradjevine /www.mgsi.gov.rs/

 

 

Žiofre: EU uložila više od 400 miliona evra u zaštitu životne sredine u Srbiji

Nj.E. Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u svom blogu na stranici ministarstva za evropske integracije posebno ističe ekologiju kao oblast ulaganja EU u Srbiji . Žiofre navodi da sredstva postoje ,ali I da je evidentna zainteresovanost Srbije za ulaganje u “zelenu transformaciju”. Ulaganja se na prvom mestu odnose na postrojenja za preradu otpadnih voda I upravljanje čvrstim otpadom .

“Srbija je  2022. godinu počela optimistično kad je u pitanju zaštita životne sredine nakon što je u decembru 2021. otvoren klaster 4 koji obuhvata transport, energetiku, transevropske mreže i životnu sredinu i klimatske promene.U praksi otvaranje pregovora za klaster poglavlja znači da u ovim oblastima mogu započeti značajni pregovori.To takođe znači da je neophodno da Srbija nastavi sa ulaganjem značajnih napora radi ispunjenja neophodnih uslova za zatvaranje tih poglavlja”piše Žiofre u svom blogu pod naslovom “EU je partner Srbiji na putu zelene transformacije”.

U delu bloga pod nazivom “Fokusiranje na Srbiju” ambasador EU kaže da je Srbija  na konferenciji COP26 izrazila osnovanu zabrinutost u vezi sa finansiranjem zelene tranzicije, obezbeđivanjem energetske sigurnosti i podrške radnicima u okviru prelaska na zelene poslove i privredne grane.

“Dobra vest je da finansijska sredstva postoje. Međutim, da bi „zeleno finansiranje“ imalo smisla, neophodno je da se povećaju ambicije u oblasti klime. Klimatska ambicija svake zemlje odražava se u nacionalno utvrđenim doprinosima (NDC) koji predstavljaju planove sa ciljevima smanjenja emisija i adaptacije obično do 2030. godine, a sadrže i informacije o njihovom ispunjenju. Usvajanje revidiranih nacionalno utvrđenih doprinosa koje je Srbija najavila pre konferencije COP26 najbolji je način da se obezbedi pristup, ne samo globalnim fondovima u oblasti životne sredine i klimatskih promena i bilateralnim grantovima već i povoljnim zelenim zajmovima i drugim kreditnim sredstvima. Značajan privredni rast Srbije i velike investicije u infrastrukturu su očigledni”, kaže Žiofre.

On iznosi I podatak da Srbija trenutno  troši tri puta više energije po jedinici BDP-a od proseka u EU. 

“Istovremeno bismo morali da zajedno radimo na prilagođavanju već izmenjenoj klimi. Znamo iz više studija da su Srbija i Jugoistočna Evropa u regionu koji se zagreva brže od globalnog proseka.To znači da će biti jako pogođen klimatskim promenama i da će deca koja se danas rode verovatno iskusiti dramatične posledice intenzivnih poplava, šumskih požara, suša i ogromnih udara na ekonomiju. Poljoprivrednici će ostati bez prihoda a infrastruktura poput puteva i železnica će trpeti velike posledice. Pa ipak, cena izostanka bilo kakve reakcije premašiće cenu reagovanja. S obzirom da je jako osetljiva na negativne posledice klimatskih promena, Srbija bi mogla da ima gubitke i štetu u iznosu od 13 miliona dolara do kraja ove decenije”, tvrdi Žiofre i navodi da su Srbiji  neophodni otporniji usevi, sistemi za skladištenje vode (kao što su brane i akumulacije) kao i drenažni sistemi. Pored toga, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bi smanjila organsko zagađivanje vodotokova i jezera i osigurala bi njihovu održivost usled povećane temperature i očekivanih nestašica vode.

Kako bi se pokrenula zelena transformacija, Evropska unija je pripremila Zelenu agendu za Zapadni Balkan koja je deo Ekonomsko-investicionog plana Evropske unije za Balkan.

“EU za Zelenu agendu u Srbijiu saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, UNDP, Švedskom agencijom Sida i Evropskom investicionom bankom (EIB) pomoći će Srbiji da unapredi politike, preduzme konkretne mere i poveća ulaganja u zelenu transformaciju. To je program vredan 8 miliona evra za smanjenje zagađenja vazduha, borbu protiv gubitka biodiverziteta, za podršku firmama da postanu u većoj meri cirkularne itd. Mnogi ljudi u Srbiji postaju sve zabrinutiji za životnu sredinu. Nedavne demonstracije organizovane u zemlji protiv, na primer, zagađenja vazduha pokazuju da ova pitanja sve više dobijaju na značaju”tvrdi ambasador.

Poseban segment svog bloga Žiofre je posvetio konkretnim dosadašnjim ulaganjima EU u Srbiju na polju ekologije  Na prvom mestu su postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:

“Evropska unija podržava proces pristupanja Srbije kad je u pitanju ekološko i klimatsko delovanje u tri glavna pravca:

 1. Ulaganja: Do sada je EU uložila više od 400 miliona evra u zaštitu životne sredine. Na to je Srbija dodala još 200 miliona evra što ukupno iznosi preko 600 miliona evra za vodosnabdevanje, postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, zaštitu biodiverziteta i čvrsti otpad. EU je uložila dodatnih 90 miliona evra za oporavak nakon poplava, zaštitu od poplava i smanjenje rizika od vremenskih nepogoda. Finansiranje od strane Evropske unije je značajno a ključan je kvalitet EU ekspertize. Takođe nam je potreban i:
 2. Politički dijalog sa Vladom, opštinama, civilnim društvom i
 3. Ulaganje u ljude i institucije kako bi se povećali kapaciteti na nacionalnom i lokalnom nivou, izradilo i uskladilo zakonodavstvo sa evropskim pravnim tekovinama”.

foto: printscreen /euinfo.rs/plac3/blog/

A kako nam stoji Lepenica: Među četiri najzagađenije reke u Srbiji

Davno je rečeno „tek kad izvor presuši, shvatimo šta nam voda znači”. Kod nas izvori i presuše i ne presuše, ali ono što isteče iz njih vrlo brzo prestaje da bude voda, već smeša svega i svačega: kanalizacionih izliva, đubreta, industrijskih otrova.

Smanjenje zaliha čiste pijaće vode ubrzano se smanjuju i zbog zagađenja raznih vrsta to je već postao globalni, svetski problem od čijeg rešavanja će, prema upozorenjima stručnjaka, uveliko zavisiti budući život na planeti Zemlji. I mi smo deo te planete, nažalost, onaj nemarniji, neodgovoran prema prirodi, a posebno prema vodama.

Priču spuštamo na Kragujevac i okolinu i sada samo u osnovnim naznakama najavljujemo serijal od petnaest tekstova koji će se do kraja godine baviti stanjem voda – onih tekućih, onih koje koristimo za svakodnevne potrebe i za piće i onih podzemnih.
Šumadija spada u red siromašnih predela vodom, a najbezvodniji je deo u kome se smestio Kragujevac. Najdetaljniju analizu o tome uradio je dr Živadin Stepanović, nekadašnji profesor geografije u Kragujevačkoj gimnaziji, i objavio obimnu studiju pod nazivom „Hidrološke karakteristike kragujevačke kotline”. Ovaj rad datira još iz 1974. godine, ali se od tada ništa bitno nije promenilo u tim karakteristikama.

 • Kragujevačka kotlina ima veliki broj izvora i vodotoka, međutim oni su siromašni vodom zbog nepovoljnih klimatskih, a s tim u vezi i prirodno-geografskih i hidrogeoloških uslova”, zaključio je dr Stepanović. Poseban problem je mala količina padavina u ovoj kotlini, koja na godišnjem nivou iznosi između 550 i 600 litara po metru kvadratnom, a u celoj Srbiji prosečno padne oko 900 litara, pa nije bez osnova izreka „obilazi kao kiša oko Kragujevca”.

Tokom većeg dela prošlog veka, sve do izgradnje Gružanskog sistema, Kragujevac je nosio epitet „najžednijeg grada u zemlji”, ali vodu nije mogao da obezbedi iz kotline u kojoj se nalazi, već je „uvozi” iz priobalja Velike Morave i Gruže, izuzetak je samo akumulacija Grošnica.

Inače, Kragujevačku kotlinu oivičavaju, sa severa Svetinja, Čumićko brdo, razvođe između Lepenice i reke Rača, sa istoka Bešnjaja, Bukurovac i Kragujevački Crni vrh, zatim Žeželj do početka Gledićkih planina, sa zapada Pajazitovo i okolna sela, sa juga Vučkovica. To je planinski obod, a grad je u središtu kotline na najmanjoj nadmorskoj visini, ili kako se često kaže – „u rupi”.

Kanal otpadnih voda

Najveća reka u Kragujevačkoj kotlini je Lepenica, u čijem slivu je 37 manjih vodotoka,  ima čak 520 izvora, ali male izdašnosti, jer samo 14 daje više od litra vode u sekundi.

Svedočenja kažu da su se Kragujevčani svojevremeno kupali u virovima na njenom toku kroz grad, bila je bogata ribom – što takođe govori da je bila čista, a pre Drugog svetskog rata baštovani iz nekadašnje Abisinije čamcima su dovozili povrće na kragujevačku pijacu, znači da je bila i bogatija vodom.

Lepenica je i danas čista na izvorištu Studenac u Gledićkim planinama, kod brda Stolice u selu Goločelo, pa vodu neki meštani koriste za piće, bez ikakvog rizika po zdravlje. To potvrđuju i rezultati istraživanja Udruženja za promociju i ekološki marketing prirodnih vrednosti „EKOMAR ” iz Kragujevca, koji su objavljeni krajem prošle godine, gde se navodi da su u prvom delu vodotoka pronađene neke vrste makrobeskičmenjaka i algi, pa i rečni rak Astacus astacus, koji je na listi strogo zaštićenih vrsta, što potvrđuje da je kvalitet vode dobar.

Međutim, kako Lepenica zalazi u naselja, počinje da postaje kanal raznih otpadnih voda i divljih deponija, tako da je od ulaska u grad do ušća u Veliku Moravu bukvalno mrtva reka. Inače, njen tok je dug 48 kilometara i za 12 kilometara je skraćen posle velike poplave u Rogatu 1897. godine. Do tada je pored Lapova i Markovca tekla paralelno sa Moravom, a onda je do novog ušća urađena „prečica”.

Zbog stepena zagađenosti u reci celim tokom nema biljnog i životinjskog sveta i u studijama koje je radio Geografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti Lepenica je još od 2007. godine svrstana među četiri najzagađenije reke u Srbiji. Do danas se, nažalost, ništa nije promenilo.

Zagađene i pritoke Lepenice

Ko, kako i gde zagađuje Lepenicu? Odakle početi? Možda od njenih najvećih pritoka koje su takođe zagađene, a to su Dračka i Grošnička reka i Ždraljica sa desne strane i sa leve Sušički potok i Uglješnica ili Petrovačka reka. U Zborniku radova „Geologija” objavljeni su rezultati merenja kvaliteta vode pritoka na pet tačaka, neposredno pred ulivanje u Lepenicu, i oni su katastrofalni. Na svima voda je vanklasnog stanja, što znači da nije upotrebljiva ni za šta,  jer ima zagađenje najvišeg stepena. Ogromne su količine amonijum, nitritnih i fosfatnih jona, što ukazuje na veliku izloženost organskim zagađenjima.

Prema ranijim istraživanjima, Lepenica je naizmenično pripadala četvrtoj klasi ili vanklasnim tokovima, a sada već pri ulasku u grad je vanklasni tok. Prvo veliko zagađenje donosi joj Dračka reka, u koju se uliva kanalizacija, potom Ždraljica i na kraju Uglješnica. Ova poslednja je posebno ugrožena, jer osim što prima kanalizacione materije, protiče tik uz smetlište u Jovanovcu, koje zagađuje i podzemne vode, a prilikom padavina sa deponija se pravo u reku sliva „oprano” đubre.

Osim otpadnih i kanalizacionih voda koje u Lepenicu dospevaju direktno ili preko pritoka, u reku utiču i otpadne vode niza fabrika, jer veliki deo njenog toka kroz Kragujevac ide pored industrijskih zona. Poseban problem je što se u nju ispuštaju i opasne otrovne (toksične) materije. Zakon o vodama nalaže privrednim subjektima da obavezno vrše predtretman, kako bi se iz otpadnih voda odstranili svi otrovi, međutim prema raspoloživim podacima to niko ne radi, a i ne zna se koje fabrike i u kojoj meri truju reku, jedino su poznate krajnje, zabrinjavajuće posledice.

Radi zaštite reke Lepenice od zagađenja još 1987. godine u selu Cvetojevac, na sedam kilometara od Kragujevca, izgrađeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih, sanitarnih i industrijskih voda. To je bio tada najmoderniji, prvi pilot projekat u bivšoj Jugoslaviji , koji je rađen po uzoru na takva postrojenja u Saveznoj Republici Nemačkoj. Mada je ova tehnologija već zastarela, prečišćavanje se i dalje obavlja, međutim problem je što velike količine otpadnih voda ne stignu do postrojenja, već završe u koritu Lepenice, već od njenog ulaska u grad pa nadalje.

Projekat „Čista Srbija”

Osim Zakona o vodama, kojim se uređuje i zaštita reka od zagađenja, što je kod nas u većini slučajeva mrtvo slovo na papiru, država je donela i „Strategiju o upravljanju vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine”. U tom dokumentu, pored ostalog, piše da je „voda nezamenljiv resurs koji je ne samo uslov kvalitetnog funkcionisanja i razvoja jednog društva, već i uslov opstanka prirodnog okruženja čitave ljudske zajednice; pri upravljanju vodama ne sme se dovesti u opasnost zdravlje ljudi, ne sme se ugrožavati biljni i životinjski svet, prirodne i kulturne vrednosti i dobra i propisani vodni režim”.

U Strategiji se još kaže  da „upravljanje vodnom infrastrukturom predstavlja nacionalni interes i obavezu” i da je „zaštita vode od zagađivanja javni interes i jedan od državnih prioriteta  koji se mora odvijati pod neposrednim nadzorom nadležnih državnih institucija”.

Lepo i precizno napisano, ali malo šta urađeno.

Ipak, u avgustu prošle godine počela je realizacija državnog projekta „Čista Srbija” koja predviđa izgranju nove i rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture, a tu je našao mesto i Kragujevac. Značajan deo projekta odnosi se na zaštitu voda.

Kako je najavljeno, u Kragujevcu će se postaviti 330 kilometara nove kanalizacione mreže i uraditi dva postojenja za preradu otpadnih voda. Inače, prema podacima sa sajta „Vodovoda”, sada je ukupna dužina primarne kanalizacione mreže preko 450 kilometara i ona obuhvata kolektore i ulične linije, a dužina sekundarne mreže je oko 250 kilometara, to su priključci za industriju, stambene zgrade i domaćinstva.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić nedavno je izjavio da je već projektovano 42 kilometra novih linija kanalizacije, a počelo je i postavljanje cevi u Beloševcu, Petrovcu, Maršiću… Zatim slede Bresnica, Male Pčelice, Korman, Stanovo, dakle prigradska naselja u kojima i postoje najveći problemi sa sanitarnim otpadnim vodama.

Važno je da se počelo, a videćemo kada će se sve završiti. Bolje ekološko stanje može se očekivati kada kanalizaciju dobiju sva gradska i prigradska naselja i kada se sve otpadne vode kolektorima budu sprovodile u nova postrojenja za prečišćavanje.
Međutim, ostaju dva problema za rešavanje. Prvi je da se na kolektore priključe sva industrijska preduzeća i da se obavežu da za toksične otpadne vode rade predtretmane. Tu mora da se pojača ekološka kontrola i sprovode rigorozne sankcije na nepoštovanje pravila  koja su ustanovljena.

Drugi problem ostaju seoska naselja koja su zagađivači manjih vodotokova, jer se oni često koriste kao kanali za sve otpadne vode i za divlje deponije. Ako se ne „izbistre” pritoke Lepenice kao najveće reke u ovom kraju, ona opet ne može biti čista. Ima li rešenja za to?

Od Grošnice do Gruže

Drugi segment serijala koji najavljujemo biće istraživanja stanja vode za piće u Kragujevcu. Od 1983. godine, kada je završen i pušten u rad Gružanski sistem, grad nema problema sa količinama vode, ali pitanje za budućnost je – kakav će njen kvalitet biti?

Kratak pregled kroz istoriju govori da je Kragujevac dugo kuburio sa vodom, posebno od kada je u drugoj polovini 19. veka osnivanjem Vojno-tehničkog zavoda ušao u brzu industrijalizaciju, a istovremeno je rastao i broj stanovnika. Godine 1882. urađen je projekat prevođenja vode kanalom iz Ibra i Zapadne Morave u Lepenicu, ali se ispostavilo da je on preskup. Prva ideja za dovođenje vode iz Trmbasa data je 1883, ali su pripreme za njenu realizaciju počele tek 1901, a vodovod je završen 1904. godine.

Značajn napredak u snabdevanju grada vodom napravljen je izgradnjom akumulacije u Grošnici. Ovaj sistem građen je od 1931. do 1937. godine i to je bilo prvo veštačko jezero u Srbiji namenjeno za vodosnabdevanje i prvi put je primenjena nova tehnologija u podizanju brane. Voda iz Grošničke vodojaže uključena je u gradsku vodovodnu mrežu 1. aprila 1938, kada je istovremeno izgrađeno 86 gradskih česama i jedan broj priključaka za zgrade i fabrike. To je bio prvi moderan vodovod u Kragujevcu.
Međutim, kako se grad razvijao i narastao, pedesetih godina prošlog veka ispostavilo se da je kapacitet akumulacije nedovoljan, pa je 1960. počelo nadziđivanje brane za oko sedam metara. Jezero je povećano, ali nastupila su sušna leta sa malim dotokom vode i grad je ponovo zapao u krizu vodosnabdevanja koje nije moglo da se rešava drugačije nego višečasovnim isključenjima.

Tada se definitivno ispostavilo da zbog hidrološke situacije grad ne može da se snabdeva od izvorišta u Kragujevačkoj kotlini, pa je odlučeno da se pristupi izgradnji Moravskog sistema, tako što bi se gradnjom reni bunara koristile podzemne vode pored Velike Morave u selu Brzan. Sistem je građen u dve faze, od 1964. do 1969. i od 1972. do 1975. godine. Urađeno je 12 reni bunara, cevovod do Kragujevca dug 28 kilometara, crpna stanica u Žirovnici i postrojenje za prečišćavanje vode u Košutnjaku.
Međutim, već tada se znalo da Grošnički i Moravski sistem zajedno neće moći da udovolje novim potrebama grada, koji se brzo širio i narastao, pre svega zbog velikog mehaničkog priliva stanovništva u vreme kada su Zavodi „Crvena zastava” bili u velikom razvojnom zamahu. Između više mogućih rešenja izabrana je izgradnja nove akumulacije na reci Gruža, jer jedino u njenom slivu ima dovoljno vode koja bi mogla da zadovolji potrebe Kragujevca.

Izgradnja brane u selu Pajsijević trajala je od 1979. do 1981, a punjenje akumulacije završeno je 1983. godine, sa projektovanim kapacitetom za snabdevanje 300 hiljada stanovnika. Istovremeno je ispod brane urađeno postrojenje za prečišćavanje vode, cevovod od 23 kilometra do Kragujevca, koji u Vučkovici prolazi kroz tunel, i potrebni rezervoari.
Sva tri sistema i danas su u fukciji i Kragujevac je jedini grad u Srbiji koji ima tri vodoizvorišta, različitih  kapaciteta, najveći je Gružanski, čija su postrojenja projektovana za preradu 1.600 litara vode u sekundi.

Problemi koji traže rešenja

Iz današnje perspektive deluje da Kragujevac za dugo neće imati problema sa vodosnabdevanjem, međutim nije baš tako, jer sva tri sistema već sada pokazuju izvesne mane – svaki na svoj način.

Najkvalitetniju vodu dobija Vodojaža u Grošnici jer na toku reke Grošnica nema industrijskih zagađivača, međutim ona je bujična reka i tokom velikih padavina u jezero donosi velike količine nanosa koji se talože na dnu jezera. Zato se kapacitet jezera smanjuje, pa je sada korisna zapremina akumulacije milion i 600 hiljada kubnih metara, a po završetku nadgradnje brane 1964. bruto zapremina bila je duplo veća – tri miliona i 200 hiljada kubika. Čišćenje jezera je moguće, ali koliko bi ono koštalo i ko bi to mogao da plati?

Moravski sistem ima drugu vrstu problema. Reni bunari od izgradnje nisu remontovani, nekada su bili ograđeni žicom koja je obezbeđivala zonu sanitarne zaštite, ali očevici tvrde da te zaštite više nema. Najgore od svega je što, po nezvaničnim informacijama, zagađena voda iz Velike Morave sve više dopire i u podzemne delove iz kojih reni bunari crpe vodu za ovaj sistem. Da li je to (ne)rešiv problem?

Kad je reč o akumulaciji na Gruži, ona je ugrožena od početka stavljanja u funkciju, time što je posred jezera postavljen most na magistralnom putu prema Čačku, a na delu obale tokom proteklih skoro pola veka načičkan je niz građevina – gde im mesto nije. To je, naravno, bespravna gradnja, reč je uglavnom o kućama za odmor i pošto su građene u zoni sanitarne zaštite doneto je niz sudskih rešenja o rušenju, ali su njihovi vlasnici očigledno jači od sudova.

Zaštitnu zonu od 300 metara uz obalu ugrožavaju i poljoprivrednici jer, protivno pravilima, koriste veštačka đubriva, pesticide i razna druga sredstva koja dospevaju u jezero kišnim spiranjem. Uz sve to, i sama reka Gruža nije čista, pošto duž njenog toka ima više zagađivača.

Da je Gružansko jezero ekološki ugroženo potvrđeno je i u pomenutoj Strategiji upravljanja vodama do 1934, gde doslovce piše: „Stanje kvaliteta vode u pojedinim akumulacijama koje su namenjene za snabdevanje stanovništva vodom (Vrutci, Gruža, Ćelije) uglavnom nije zadovoljavajuće, tako da je neophodno hitno evidentiranje uzroka pogoršanja stanja i preduzimanje mera u cilju njihovog otklanjanja”.

Ukoliko se akumulacija Gruža ne zaštiti od daljeg zagađivanja, predviđanja stručnjaka su pesimistička: u dogledno vreme moglo bi da služi samo kao  takozvana tehnička, ali ne i voda za piće.

Deo ove kompleksne priče su i rizici po zdravlje seoskog stanovništva zbog korišćenja nezdrave vode. Tradicionalno, u selima su najviše korišćeni bunari, kojih po raspoloživim podacima na teritoriji grada ima oko 4.700, od kojih je 4.000 na seoskom području. Kvalitet vode u njima retko se kontroliše, a po nekim ranijim analizama Instituta za javno zdravlje u 93 posto bunara voda nije bila mikrobiološki ispravna, a u 74 posto imala je nedozvoljene hemijske primese.

Neka sela od ranije imaju svoje vodovode, koji takođe nisu pod stručnim nadzorom. U periodu od 2008. do 2010. u 27 sela koja pripadaju gradu Kragujevcu urađeno je više od sto arteskih bunara i voda je nalažena bušotinama od 70 do 250 metara, zavisno od svojstva terena. Voda sa tih dubina nije zagađena. Ovi radovi finansirani su novcem iz gradskog budžeta, dok su vodovodne mreže do svojih kuća rađene o trošku meštana. Većina bunara je i danas u funkciji, manji broj je presušio i različite su izdašnosti. Pitanje je da li bi, uz prethodna ozbiljna geološka istraživanja trebalo nastaviti sa traganjem za arteskim vodama, jer su one bolja alternativa postojećim izvorišima?

Sve teme i problemi koje Kragujevac ima sa vodama, a koji su ovde samo pobrojani u segmentima, biće detaljno obrađeni u najavljenom serijalu tekstova. Kako je reč o istraživanju koje je od izuzetnog javnog interesa, očekujemo dobru saradnju sa stručnjacima i instituicijama koje se bave ovom problematikom, Institutom za javno zdravlje, Prirodno matematičkim fakultetom, Javnim preduzećem „Vodovod i kanalizacija”, odgovarajućom gradskom upravom, Ekološkim organizacijama i udruženjima.
Takođe, pozivamo čitaoce koji imaju sugestije, ideje, primedbe ili neka svoja saznanja o najavljenim temama da se jave redakciji.

SVETSKE STATISTIKE
Samo jedan posto za ljudsku upotrebu

Da je voda najvažniji prirodni resurs, bez koga na Zemlji ne bi bilo života, potvrđuju sledeći podaci: voda čini 90 posto mase biljaka, 75 mase životinja, a u sastavu čovekovog tela učestvuje sa 65 procenata.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od bolesti prenetih vodom godišnje oboli oko 500 miliona ljudi, a umre oko deset miliona. Procenjuje se da oko deset posto svih bolničkih kreveta koriste pacijenti oboleli od bolesti koje izaziva mikrobiološki neispitana voda, preenosi sajt kragujevačkog Instituta za javno zdravlje.
Inače, na Zemlji ima oko 1,5 milijardi kubnih metara vode, od čega je 97,3 posto slana, a samo 2,7 posto slatka voda. Od te količine slatke vode 77,2 posto je u večitom ledu i, na polovima i u planinskim glečerima.
Za korišćenje je na raspolaganju samo jedan procenat od ukupne količine vode na Zemlji, ali je samo 0,4 posto dostupno kao pijaća voda.

Preuzeto: glassumadije.rs/foto: rtk.co.rs

Piše: Miroslav Jovanović, Kragujevačke

 

 

“Čista Srbija” – zdrav odnos prema vodama

Koliko nedostatak kanalizacione mreže ugrožava vodotokove u našoj zemlji najbolje ilustruju podaci Agencije za zaštitu životne sredine, jer otpadne vode u Srbiji u jednoj godini sadrže 109 tona cinka, 55 tona bakra, 17 tona hroma, 13 tona arsena, 12 tona olova i 11 tona nikla, sa tendencijom njihovog povećanja.

Samo na području Beograda, postoji 119 direktnih kanalizacionih ispusta u Savu i Dunav.

Na status površinskih voda Srbije ogroman pritisak vrše izlivi neprečišćenih komunalnih i industrijskiih otpadnih voda.

Procena je da je ukupna produkcija otpadnih voda u Srbiji oko 3,5 miliona metara kubnih na dan.

Zagadjenje vode najčešće je posledica nekontrolisanog ispuštanja zagadjujućih materija različitog porekla.

Naše vode zagadjujemo:

-industrijskim otpadnim vodama

-otpadnim vodama domaćinstava

-vode sa farmi I poljoprivrednih gazdinstava na kojima se koriste pesticide

-vodama koje se slivaju sa gradskih ulica

Postojeći stepen sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u Republici Srbiji je na značajno niskom nivou. U skladu sa interesima i ciljevima Republike Srbije za zaštitu kvaliteta površinskih i podzemnih voda, zaštitu izvorišta vodosnabdevanja, očuvanja zdravlja stanovništva i zaštite životne sredine u celini, obezbeđuju se i finansijska sredstva za ispunjenje ovih ciljeva, odnosno za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za zaštitu voda od zagađivanja.  Srbija  menja svoj odnos prema vodama!

Zato -“Čista Srbija”