Vesić: Uskoro druga faza radova u Somboru

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je početak radova na drugoj fazi projekta “Čista Srbija” u Somboru, tokom koje će biti nastavljena izgradnja kanalizacione mreže u ovom vojvođanskom gradu.

“Nalazimo se i živimo u jednom nestabilnom vremenu kada se na teritoriji našeg kontinenta vodi svetski rat, i kada niko ne zna da li će se taj rat proširiti i kakve će posledice imati po naš kontinent. Mi kao mali narod čuvamo svoj mir i samostalnost, čuvamo pravo da slobodno odlučujemo, ali čuvano ono što je najvažnije, mir i našu zemlju. Mi smo kao Vlada Republike Srbije pokrenuli nekoliko projekata na severu Vojvodine i u samom Somboru. Ja sam srećan što kao ministar učestvujem u realizaciji tih projekata”, rekkao je  Vesić.

Vesić smatra da će upravo nastavak radova u okviru “Čiste Srbije” , izlaz na autoput i rekonstrukcija pruge Sombor -Vrbas umnogome promeniti život ljudi u Somboru. Ministar Vesić je napomenuo i da u Somboru žive pripadnici 21 nacije i zamolio ih da čuvaju tu raznolikost kao i do sada.

“Čuvajte blago koje imate toleranciju, zajednički život… ovo je zajednička kuća svih koji u Somboru žive. To je naše bogatstvo. Čuvajući mir, čuvamo oni najvažnije i najdragocenije u vremenima koje dolaze,” poručio im je ministar.

Od kvaliteta vode zavisi i kvalitet naših života

Kada odvrnemo slavinu u našim domovima najčešće ne razmišljamo mnogo o vodi koju pijemo. Voda nam je potrebna da bi živeli. Od toga koliko je čuvamo i načina kako se odnosimo prema njoj zavsi i naš kvalitet života.

Medjunarodne organizacije koje se bave očuvanjem vodnog resursa napominju da jednom iskorišćena voda nakon toga može biti kontaminirana različitim hemijskim supstancama. Na žalost neke od njih nije moguće ni preraditi odnosno prečistiti.

Sredstva koja svakodnevno koristimo mogu zagaditi naše vode: fosfati koji se koriste u proizvodima za čišćenje, plastičnim mikrozrncima ili uljem za kuvanje. U poljoprivredi voda koja se koristi za useve može sadržati ostatke hemikalija koje se koriste u đubrivima i pesticidima. Nakon upotrebe i ponekad tretiranja, deo ove izmenjene vode se vraća u vodno telo.

Evropska agencija za zaštitu životne sredine navodi da je u poslednje četiri decenije, Evropa  napravila značajan napredak u regulisanju kvaliteta vode, prečišćavanju otpadnih voda i zaštiti svojih morskih i slatkovodnih staništa i vrsta. “Politika EU se bavi širokim spektrom pitanja od vode za piće, gradskih otpadnih voda, zaštite staništa, određivanja zaštićenih morskih područja i kvaliteta vode za kupanje do poplava, plastike za jednokratnu upotrebu, industrijskih emisija i ograničenja upotrebe opasnih hemikalija. Ovi specifični delovi zakonodavstva EU ojačani su sveobuhvatnim programima i zakonima, kao što su Sedmi akcioni program za životnu sredinu, Okvirna direktiva o vodama i Okvirna direktiva o morskoj strategiji”, navodi se na zvaničnom sajtu ove Agencije.

Vode nemaju i ne poznaju administrativne granice. Država Srbija kao deo evropskih naroda mora pokazati odgvornost u upravljanju vodnim resursima. To je takodje i jedan od ključnih razloga pokretanja projekta “Čista Srbija”. Zaštita naših reka kroz izgradnju kanalizacionih mreža I postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda najbolji su put ka pitkoj vodi i zdravoj životnoj sredini.

Obrenovac priprema dokumentaciju i za nove lokacije

U Opštini Obrenovac trenutno se izvode radovi na više lokacija u okviru projekta “Čista Srbija” . Dok traju izvodjački radovi Opština Obrenovac priprema neophodnu dokumentaciju za nove lokacije.

Trenutno se izvode radovi u Breštanskoj ulici u MZ Urovci gde je u toku izgradnja kućnih priključaka. Nakon završetka ovih radova uslediće I asfaltiranje , a direktor Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod i kanalizacija” Branko Matić zamolio je gradjane za strpljenje .

“Ovaj posao je vrlo zahtevan i podrazumeva izlazak inženjera u svaku ulicu i kao takav traje dugo. Naši građani zbog izgradnje kanalizacione mreže imaju dosta problema u svakodnevnom funkcionisanju, posebno u delovima grada, gde su ulice uske, pa delovi na kojima su izvođeni radovi ostanu neki period neasfaltirani. Međutim, procedura je takva, da treba sačekati neko vreme, pre samog asfaltiranja, kako ne bi došlo do pucanja asfalta”,rekao je Matić.

Po njegovim rečima dobijena je i građevinska dozvola za izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u mesnoj zajednici Barič, pa je i najavio početak građevinskih radova u ovom delu opštine Obrenovac.

“Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja kanalizacione mrže u mesnim zajednicama Zvečka, Urovci, Krtinska, jedan deo naselja Gaj, kao i deo industrijske zone. Takođe, radi se na projektovanju nastavka mreže u Zvvečkoj, od nadvožnjaka do Ratara, kao i deo Mislođina, ali i ceo Barič”, naveo je Matić.

Realizacijom projekta ”Čista Srbija”, na teritoriji gradske opštine Obrenovac planirani su projektovanje i izgradnja novh 100 kilometara kanalizacione mreže.

foto: Opština Obrenovac

Burić: Višestruki efekti realizacije projekta “Čista Srbija”

Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Isidora Burić, istakla je  višestruke efekte koji će uslediti realizacijom projekta “Čista Srbija”.

Kako navodi državna sekretarka prvi efekat je što će neki delovi Srbije po prvi put dobiti kanalizacionu mrežu i prečistače za otpadne vode. “Drugi se odnosi na održavanje sistema pijaćih voda u Republici Srbiji odnosno u gradovima i opštinama koji su ugroženi uslen nekontrolisanog izlivanja kanalizacije. Ovim projektom ćemo i zaštititi reke od zagađenja sa posebnim fokusom na reku Savu , Dunav, Drinu, sliv Morave, reku Pek, Timok, Kolubaru i Mlavu”, izjavila je Burić.

Ona je podsetila da u prirodi  sve počiva na  principu međuzavisnosti: “Štiteći reke od zagađenja, štitimo i kompletan biodiverzitet u slivovima ovih reka, što zajedno doprinosi očuvanju životne sredine što je, složićemo se, jedan od glavnih preduslova za zdrav i normalan život ljudi u Srbiji”, konstatovala je državna sekretarka.

foto:mgsi.gov.rs

U Obrežu u okviru “Čiste Srbije” za mart najavljeno asfaltiranje

Predsednica Opštine Varvarin Violeta Lutovac Djurdjević najavila početak asfaltiranja u Obrežu, nakon radova koji su izvodjeni u okviru projekta Čista Srbija, za početak marta meseca.

“Nakon sastanka sa predstavnicima projekta “Čista Srbija” i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je i nosilac ovog državnog projekta u našoj opštini, želim da stanovnike Obreža, gde se uveliko izvode radovi na izgradnji kanalizacione mreže, da se očekuje da 3. marta započne asfaltiranje ulica u kojima su građevinski radovi već završeni, što je zaista jedna lepa vest za stanovnike ove mesne zajednice”, ističe predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević.

Ona je potvrdila da  realizacija projekta “Čista Srbija”  napreduje odličnom dinamikom. Izgradnja kanalizacione mreže odvija se u ovom trenutku na više frontova, u Obrežu, Gornjem Katunu i Varvarinu, a plan je da ukupno bude izgrađeno 45 km kanalizacine mreže u četiri sela varvarinske opštine, kao i četiri separatora za prečišćavanje otpadnih voda.

Trenutno su u toku  радови на изградњи канализационе мреже у Горњем Катуну I naselju Rasadnik.