Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Laćarku

Gradonačelnica Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović je formirala radnu grupu za praćenje projektne dokumentacije, koja će nastaviti praćenje radova na proširenju kanalizacione mreže. Plan je da se mreža proširi na još 13 km, a realizovaće se u južnom delu Laćarka.

Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Laćarku ima veliki značaj za meštane, jer će se na taj način rešiti mnogi problemi, a kao glavni i ključni je, svakako izlivanje septičkih jama.

Nastavak kanalizacione mreže će se graditi u južnom delu Laćarka.

U toku je izrada tehničke projektne dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole, a zatim će se započeti izvođenje radova. Projekat izgradnje kanalizacione mreže se realizuje kroz projekat „Čista Srbija“, a pomenuta mreža će obuhvatati 21km i pored Laćarka će se realizovati u još dva naselja u Sremskoj Mitrovici, Pejton i Mala Slavonija.

Preuzeto/ tekst: RTV Vojvodina, foto: Grad Novi Sad