Čuvamo naše reke za buduće generacije i u 2023.godini

Projekat „Čista Srbija“ najveći je projekat izgradnje komunalne infrastrukture.  Cilj projekta  je  održavanje sistema pijaćih voda u gradovima i opštinama koji su ugroženi usled nekontrolisanog izlivanja kanalizacije i očuvanje životne sredine i samim tim obezbeđivanje jednog od najbitnijih uslova za dalji opstanak ljudi na ovom prostoru.

U 2022 godini u 16 gradova i opština izgradjeni su novi kilometri kanalizacione mreže, a u 2023. godini  ugovori o relaizaciji projekta očekuju nove gradove i opštine.

Čuvamo i štitimo naše reke! U cilju višeg standarda za gradjane Srbije gradimo kanalizacionu infrastrukturu, postrojenja za preradu otpadnih voda . Da sačuvamo naše prirodne resurse za buduće generacije – Čista Srbija.

SREĆNU NOVU GODINU I BOŽIĆ ŽELI VAM ČISTA SRBIJA