Uradjeno prvih 118 metara u novosadskoj Podbari

Prvih 118 metra kanalizacione mreže u Podbari u Novom Sadu je uradjeno.

Rekonstrukcija kanalizacione mreže  na Podbari u Novom Sadu je uspešno otpočela. Projektom „Čista Srbija“ predvidjeno je da se radovi izvode u nekoliko faza.

Prvih 118 metara zajedno sa slivnicima i priključcima je urađeno. Čeka se da investitor odobri nastavak izvođenja radova, kao i dopuna projekta za predstojeću fazu radova.

Uradjena deonica je nakon rekonstrukcije mreže  i vraćena u prvobitno stanje. „Podizvođači su preduzeli sve neophodne mere oko bezbednog izvođenja radova naročito imajući u obziru da se gradilište nalazi u strogom centru grada“, kažu u Regionalnom centru „Čiste Srbije“ u Novom Sadu.

U Novom Sadu jе prеdviđеna rеalizacija slеdеćih projеkata: izgradnja kanalizacionе mrеžе otpadnih voda u nasеljima Čеnеj i Kisač, rеkonstrukcija kanalizacijе na Limanu 1, Limanu 2, kao i kanalizacionе mrеžе na Podbari u čеtiri fazе.

Ukupno kada je u pitanju Novi Sad projektom je predvidjena izgradnja  66,8 km kanalizacione  mreže u okviru  Faze 1, 24,9 km mreže + 1 PPOV u okviru Faze 2 i 3.