Regionalni centar Novi Sad- Do sada uradjeno 35km kanalizacione mreže

Regionalni centar, projekat „Čista Srbija“ Novi Sad pokriva svojim radom osam Opština i to: Novi Sad, Novi Bečej, Ada, Subotica, Sombor, Stara Pazova, Inđija, Sremska Mitrovica. U dve Opštine radovi su uveliko u toku.

„ Radovi se izvode u dve opštine,  Novi Sad i Novi Bečej. U Novom Sadu se radi u Čeneju i Kisaču i imamo jedno naselje u Novom Bečeju“, kaže menadžer Centra Marko Marković.

Marković navodi i da su radovi predvidjeni u fazama : Novi Sad 66,8 km mreže – Faza 1, 24,9 km mreže + 1 PPOV – Faze 2 i 3 i Novi Bečej 47,5 km mreže, 2 PPOV.  Radove izvode, u Novom Sadu – Južna Bačka, a u Novom Bečeju preduzeće Sani Eco Vita.

„Opštine su zaista spremne na saradnju i sam cilj projekta je itekakao shvaćen. Opštine sa kojima saradjujemo su izuzetno posvećene realizaciji projekta. Puno je razloga za to, najpre situacija sa kanalizacionom mrežom je relativno loša. Mnoge opštine nemaju kanalizacionu mrežu, tamo gde je i ima ona je stara i sa velikim procentnom infiltracije atmosferskih i podzemnih voda. Takođe je kanalizaciona kultura u naseljima veoma loša“, objašnjava Marković.

Po njegovim rečima zbog takvog stanja direktno su ugrožene reke Tisa, Dunav i kanal Dunav-Tisa-Dunav.

U okviru  projekta „Čista Srbija“ ugovori su potpisani sa dve Opštine, a Marković kaže da se očekuje potpisivanje još tri ugovora do kraja godine.

„Opštine koje su sada u projektu, izuzetno su ekspeditivne i posvećene realizaciji ovog projekta i odgovorno su obezbedile neophodnu dokumentaciju. U skladu sa zakonom neophodno je za izradu projektno – tehničke dokumentacije: definisan obuhvat, ulice i dužine trase, rešeni imovinsko-pravni odnosi parcela, KTP sa planom podzemnih vodova. Za početak radova: važeća projektno-tehnička dokumentacija, važeće Građevinske dozvole za izvođenje radova, prijava gradilišta. To je obimna dokumentacija“,kaže Marković i dodaje da je za one koji kasne savet da oforme funkcionalno, stručno i motivisano radno telo za realizaciju ovog projekta.

„Ministarstvo, koje predstavlja finansijera u ovom projektu, daje ogroman značaj realizaciji  projekta kroz konstantnu podršku Lokalnim samoupravama u ubrzavanju i rešavanju procesa kod republilčkih javnih preduzeća i organa. Takođe, Ministarstvo ima značajnu ulogu u posredovanju između svih učesnika u projektu“, navodi Marković.

Novi Sad – do sada urađeno više od 25 km kanalizacione mreže u dva naselja.

Novi Bečej – do sada urađeno više od 7 km kanalizacione mreže.