Crnobarac: Kroz “Čistu Srbiju” štitimo naš Dunav

Zamenik gradonačelnika Novog Sada Ivan Crnobarac posebno je istakao važnost projekta “Čista Srbija” kroz koji će se finansirati izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

“Jedan od strateški najvažnijijh projekata u oblasti hidrotehnike, ali i zaštite životne sredine, jeste izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda”, rekao je  zamenik gradonačelnika Novog Sada, Igor Crnobarac.

Zamenik gradonačelnika Novog Sada je istakao da se radi o skupom ali podjednako važnom projektu.

“Realizacijom ovog projekta doprinećemo zaštiti životne sredine u našem gradu u smislu da ćemo zaštiti kvalitet naših površinskih I podzemnih voda . Veoma skup projekat I stoga je veoma značajno što će se i on finansirati kroz program „Čista Srbija“, odnosno iz budžeta Republike Srbije.”, rekao je Crnobarac.

Izgradnjom PPOV štitimo reku Dunav I čuvamo prirodno okruženje.

“Na taj način uspećemo da ostvarimo nešto što mislim da je civilizacijska tekovina da naše otpadne vode kako industrijske tako I fekalne ne ispuštamo direktno u naš Dunav , već da se one sakupljaju , odvode do centralnog sistema za prečišćavanje otpadnih voda , prečišćavaju do nivoa kvaliteta samog recipijenta, odnosno Dunava i kao takve ispuštaju u njega”, konstatovao je Crnobarac.

foto:printscreen/Novosadska tv

“Čista Srbija” ključni ekološki projekat za Novi Sad

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posebno ističe znalaj projekta “Čista Srbija” u Novom Sadu kao jedan od ključnih ekoloških projekata kojima se čuva reka Dunav, a koji se poslednjih godinu dana sprovode u Novom Sadu.

“Novi Sad je ušao u projekat Čista Srbija i dobiće centralni prečistač otpadnih voda i nećemo prljati Dunav”, rekao je Vučević.

Na području Novog Sada do sada su izvedeni radovi na lokacijama: Čenej 11.946,00m, Potisa 2.384,00 m, Kisač – Gravitacije: 5.906,00 m.

“Ugovorili smo preko 100 kilometara dodatno fekalne kanalizacije i rešili kanalizaciju u većini prigradskih mesta. Kisač i Čenej dobijaju kompletnu kanalizaciju, a Rumenka taj deo koji je falio, raspisana je nabavka. Po prvi put ćemo imati rešenu deponiju. Zar sve to nije ekologija?”, upitao je Vučević, a prenose nacionalni mediji.