Srefanović:Kontinuitet u realizaciji projekta “Čista Srbija”

Mladen Stefanović, predsednik opštine Krupanj najavio je da će se novoizabrano rukovodstvo potruditi da u ovoj godini završi izgradnju kanalizacione mreže u okviru projekta “Čista Srbija”.

On je naglasio da je “Čista Srbija” najveći projekat u dosadašnjoj istoriji Krupnja i da mu je vrednost oko pet miliona evra.

Pred novim rukovodstvom opštine je veliki posao rešavanja imovinsko-pravnih odnosa kako bi celo gradsko jezgro bilo pokriveno kanalizacionom mrežom, a paralelno sa završetkom radova planirano je asfaltiranje svih ulica i puteva, najavio je Stefanović.

Marjanović: Radovi u Krupnju teku predviđenom dinamikom

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Opštini Krupanj odvijaju se predviđenom dinamikom, potvrdila je zamenica predsednika opštine  Vesna Marjanović.

Zamenica predsednika Opštine Krupanja Vesna Marjanović je obišla radove koji se izvode u okviru projekta „Čista Srbija“ u pomenutoj opštini.

Trenutno je u toku izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora  koji bi trebalo da vodi do postrojenja za preradu otpadnih voda u Banjevcu .
Ovaj posao se realizuje u okviru projekta “Čista Srbija” u okviru kog je planirana izgradnja 7,2 kilometra kanalizacione mreže, kao i dva postrojenja za pererdu otpadnih voda. Vrednost ovih radova je oko pet miliona evra.

Opština Krupanj dobija još 7,5 km kanalizacione mreže

Izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 6.500 stanovnika. Radi očuvanja prirode i reka Likodra i Krzava biće izgrađeni: PPOV 1 Krupanj ES-5.500, PPOV 2 Mačkov kamen ES-1.000. Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će se raditi je 7.344,83 metara. Izgradnjom kanalizacine mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi opštine Krupanj: naselje Brstica – 1.350,00m, Banjevac – 3.279,00m,  naselje Privredne štale – 1.554,06m, naselje Lipenović polje – 1.161,77m.

Realizacija projekta “Čista Srbija” u Krupnju je započela 16. novembra 2021. godine.

Krupanj trenutno raspolaže sa 17 kilometara kanalizacione mreže, a realizacijom projekta “Čista Srbija”, mesto koje je pretrpelo velika oštećenja na infrastrukturi nakon poplava 2014. godine dobiće  još 7,5 kilometara kanalizacione infrastrukture.

Trenutno se radi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 3.664 m dok su već izvedeni radovi u dužini od 731,90 m.

Projekat predvidja  i izgradnju dva postrojenja za prečišćavanje optadnih voda- na Mačkovom kamenu i u naselju Banjevac.

Vrednost radova je 5 miliona evra.