Počelo asfaltiranje u Ulici Milivoja Bankovića Sićka u Kragujevcu

U Kragujevcu u okviru projekta „Čista Srbija“ započeto je asfaltiranje Ulice Milivoja Bankovića Sićka. Asfaltiranje se izvodi u punoj dužini ulice.

Asfaltiranje Ulice Milivoja Bankvića Sićka izvodi se u dužini od 1.292,5 metara nakon što je u samoj ulici izvedena izgradnja kanalizacione mreže, uradjeno 40 šahti i postavljene cevi profila fi 250. Dinamikom radova predvidjeno je da u toku današnjeg dana bude završena polovina ulice dok će ostatak biti završen prvog radnog dana naredne nedelje. Izvodjač radova na pomenutom području je  preduzeće Concord west d.o.o dok samo asfaltiranje izvodi PZP Kragujevac.

Pomenuta ulica samo je jedna od lokacija na kojoj se izvode radovi u Kragujevcu pa intenzivni radovi na izgradnji kanalizacione infrastrukture trenutno traju na lokacijama : Male pčelice , Brdjanska ulica, Maršić, Ilićevo2. . Sve ukupno u samom Kragujevcu projekat „Čista Srbija „ predvidja izgradnju 41.745,42 m kanalizacione infrastrukture.

Regionalni centar Kragujevac pokriva i izvodjenje radova u Kniću na deonicama: Kusovac-Toponica, Knić celina 3 dok je Kusovac ispust već završen. Projekat u  Kniću podrazumeva izgradnju  34.390,80 m kanalizacione mreže.

Pripremni asfalterski radovi u Kragujevcu

U regionalnom centru Kragujevac u okviru projekta „Čista Srbija“ danas počinju pripremni asfalterski radovi na lokciji ulice Milivoja Bankovića Sićka.

Na brojnim lokacijama u Kragujevcu realizuje se izgradnja kanalizacione mreže u okviru projekta „Čista Srbija“. Radovi na pojedinim lokacijama bliže se kraju što je slučaj i sa Ulicom Milivoja Bankovića Sićka gde su izvedeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže duge 1,292.05 metara . U ovoj ulici danas počinju i pripremni rdovi koji prethode asfaltiranju što samu ulicu uvodi u završnu fazu radova.

U Kragujevcu su u okviru projekta „Čista Srbija“ već završene dve ulice u naselju Maršić dok su radovi u trećoj započeti.

Projekat„Čista Srbija“ u Kragujevcu čine tri značajna ekološka projekta – izgradnja kanalizacione mreže u dužini 360 kilometara, zatim tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i nova deponija.