„Čista Srbija“ Subotici donosi 110 km kanalizacije i dva prečistača

U toku su poslednje pripremne radnje za projekat „Čista Srbija“, zahvaljujući kom će Subotica dobiti 110 kilometara kanalizacione mreže, ali i dva nova prečistača u naseljima Čantavir i Bajmok. Potpisivanje ugovora sa resornim ministarstvom očekuje se do polovine godine, nakon čega će uslediti i radovi na realizaciji projekta koji bi trebalo da reši višedecenijski problem građana Subotice.

Projekat „Čista Srbija“ u naš grad treba da donese 110 novih kilometara kanalizacione mreže i to 50 kilometara u samom gradu i još 60 u prigradskim mesnim zajednicama. Proširenje mreže u dužini od 10 kilometara predviđeno je za naselje Palić, dok će po 25 kilometara dobiti Čantavir i Bajmok u kojima će se graditi i prečistači otpadnih voda.

Kako se ovim infrastrukturnim ulaganjem rešava višedecenijski problem žitelja mnogih delova grada, prilikom pisanja projekta vodilo se računa o pritužbama građana, pa kanalizacija stiže gotovo ravnomerno u sve mesne zajednice.

Lokalna samouprava trenutno radi na pribavljanju svih potrebnih dokumenata, rešavanju imovinsko-pravnih odnosa za parcele na kojima će se graditi prečistači, kako bi do konačnog potpisivanja ugovora sve bilo spremno za početak izgradnje kanalizacione mreže.

Subotica je samo jedna od lokalnih samouprava u kojima će se sprovesti nacionalni projekat „Čista Srbija“. U pitanju je ulaganje od oko četiri milijarde evra zahvaljujući kom će se izgraditi oko 7.000 kilometara kanalizacione mreže i više od 250 postrojenja za preradu otpadnih voda.

Tekst i fotografija preuzeto: RTV Subotica • Sanda Mileusnić • 14. februar 2022.