U Obrenovcu rešenje za hiljade septičkih jama

Izgradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 51.000 stanovnika. Radi očuvanja prirode, reke Kolubare i kanala Velika Bara biće izgraćeni: PPOV 1 Obrenovac ES-50.000 i PPOV 2 Ratari ES-1.000.  Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će biti izgrađena je 98.389,73 metra.  Izgradnjom kanalizacione mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi opštine Obrenovac: Ratari – 14.331,00 m, Zvečka – 32.791,84 m, Barič i Mislođin – 38.410,00 m i Urovci – 12.856,89 m.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Opštini Obrenovac počela je 25. oktobra 2021.godine.

Projekat podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže za stanovnike Mladosti, Zvečke, Bariča, Mislođina, Ratara i Velikog Polja, kao i izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda.

“Trenutno je stanje na našm rekama takvo da od ’63. godine kompletno sve fekalije izlivamo direktno u vodu. Mi imamo situaciju da je u ovim naseljima nekoliko hiljada septičkih jama koje odlaze u istoriju sa ovim projektom. Imamo tu situaciju da ćemo ovim projektom imati mogućnost za jedan normalan i ugodan život u Obrenovcu. Ono što nas najviše raduje jeste što ćemo u ovom trenutku moći tih 99 kilometara sa jedne i druge strane Kolubare mislim i na Barič, Mislođin, Zvečku, Krtinsku i Urovce i uz naselje Ratari da uredimo na taj način da kompletna infrastruktura koja je tekovina 21. veka i koju imaju centralne Beogradske opštine bude sada u našem Obrenovcu”, opisao je trenutnu situaciju u Obrenovcu predsednik opštine Mioslav Čučković.

Vrednost investicije je 54 miliona evra. A predvidjeno je da ulice u kojima će biti radjena kanalizaciona mreža budu proširene za dva metra.

U dosadašnjem toku realizacije projekta izvedeno je  3.046 m  kanalizacione mreže.