Izgradnju komunalne infrastrukture prate radovi na asfltitranju ulica

Opština Lazarevac je u prvoj grupi lokalnih samouprava potpisala ugovor za realizaciju projekta “Čista Srbija”, a u MZ Veliki Crljeni do sada je izgrađeno 23 od planiranih 52 kilometara kanalizacione mreže. Izgradnju komunalne infrastrukture prate i završni radovi na asfaltiranju ulica.

„U ovoj MZ se trenutno izvode radovi na asfaltiranju ulica u kojima je urađena kanalizaciona mreža. Asfaltirano je 6 od planiranih 22 kilometara ulica. U ostalim delovima opštine je izgradnja kanalizacione mreže pri kraju. Trenutno se radi na ispitivanju zbijenosti tla i u zavisnosti od toga se asfaltiraju ulice u kojima je izgrađena kanalizacija“, rekao je predsednik opštine Lazarevac Bojan  Stević.

Njegov zamenik Tomislav Rikanović  je prilikom obilaska radova na asfaltiranju ulica  naveo da se trenutno asfaltiraju najneophodniji delovi dok će sa stabilizacijom vremenskih prilika biti uradjen i ostatak .

S obzirom da prilikom rekonstrukcije kanalizacione mreže dolazi do oštećenja ulica Rikanović je rekao i da je sa kompanijom CRBC postignut zadovoljavajući dogovor. „Nakon sastanka sa kineskom kompanijom koja je nosilac radova na izvođenju radova na kanalizaciji u Velikim Crljenima u okviru Projekta „Čista Srbija” postignut je dogovor i prvi obrisi ovog dogovora već se vide na terenu, kaže Rikanović.

foto: GO Lazarevac

U toku izgradnja sekundarne mreže u Velikim Crljenima

U okviru projekta „Čista Srbija“, u naselju Veliki Crljeni biće izgrađeno 52.597,59 metara kanalizacione mreže.

Radovi na izgradnji fekalne sekundarne  kanalizacija u  Velikim Crljenima teku predvidjenom dinamikom  pa je do sada izvedeno  4.600,0 m

Trenutno se izvode instalaterski radovi i radovi na pripremi terena na vraćanju u prvobitno stanje.

Pored kanalizacione mreže projektom “Čista Srbija u Velikim Crljenima predvidjena je I izgradnja  postrojenja za preradu otpadnih voda koje će obuhvatiti 20.000 stanovnika.