Novi Sad štiti Dunav

Realizacija projekta „Čista Srbija“ u Novom Sadu započela je 14. oktobra 2021. godine.

U okviru projekta predvidjena je, radi očuvanja prirode i reke Dunav, izgradnja: PPOV 1 Novi Sad ES-500.000, PPOV 2 Čenej ES-3.250. Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će se raditi je 112.547 metara. Izgradnjom kanalizacione mreže biće obuhvaćena sledeća naselja, sela i delovi Оpštine: Kisač 24.536,00m, Čenej 17.498,00m, Novi Sad  46.041 m,  Podbara 4.472,00m, Sremski Karlovci – 20.000m.

U Novom Sadu je predviđena realizacija sledećih projekata: izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naseljima Čenej i Kisač, rekonstrukcija kanalizacije na Limanu 1, Limanu 2, kao i kanalizacione mreže na Podbari u četiri faze.

Izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda biće obuhvaćeno 503.250 stanovnika, jer je planirano da se na glavno postrojenje priključi industrija grada Novog Sada kao i Оpština Sremski Karlovci.

Radovi su najpre počeli u Kisaču i to u Ulici Masarikovoj, kao i na raskrsnici ulica Slovačka i Dr Janka Gombara, U naselju Čenej će, sem fekalne kanalizacije, biti izgrađeno i separatno postrojenje za preradu otpadnih voda, dok će otpadne vode Kisača poveznim cevovodom, izgrađenim u prethodnom periodu, biti odvođene do prečistača u Rumenki.

Trenutno se izvode radovi na projektovanoj dužini od 66.800 m.

Grad Novi Sad je među opštinama koje su ušle u program „Čista Srbija“ i to je najveći pojedinačni projekat ulaganja u komunalnu infrastrukturu u našem gradu. Finansijska sredstva obezbeđena projektom omogućavaju pokretanje snažnijeg investicionog ciklusa, sa još većim brojem javnih investicija u Novom Sadu.„, rekao je o projektu, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Realizacijom projekta čuvamo reku Dunav čija se voda koristi za snabdevanje stanovništva, navodnjavanje zemljišta, ali i kao resurs za industriju. Po svom značaju u samom je vrhu, kada su reke Evrope u pitanju.

Projekat Čista Srbija za budućnost naše zemlje

Trenutno je u Srbiji samo 10% stanovništva obuhvaćeno nekim stepenom prečišćavanja otpadnih voda. Cilj projekta “Čista Srbija”, koji je svoju prezentaciju imao u Privrednoj komori Srbije, je da čak 80% stanovništva bude obuhvaćeno.

Projekat “Čista Srbija” obuhvatiće 2,5 miliona stanovnika Srbije, u čak 69 jedinica Lokalnih samouprava.

Projekat “Čista Srbija “ realizuju Ministarstvo gradjevine Vlade Republike Srbije , jedinice lokalne samouprave i kompanija CRBC.

“Ovo je projekat za budućnost naše države, budućnost našeg naroda, naše dece. Mi nemamo pravo da problem guramo pod tepih. Trenutno najveće količine otpada izbacujemo u naše reke. Iz tih reka kasnije uzimamo vodu za piće. Bio je krajnji trenutak da zaštitimo naše prirodne resurse. Možemo i moramo da promenimo trenutno stanje i zato investiramo 4 milijarde evra  da bismo uradili 700 km kanalizacione mreže i sačuvali naše reke. Ne zbog nas, već zbog naše dece. Rešavanje problema nije jednostavno, nije jeftino i mi nemamo na žalost primere dobre prakse u našoj zemlji zato su nam potrebni svi ljudi koji shvataju suštinu problema i koji žele da daju svoj doprinos. Da budem iskren, ljudi bolje reaguju na puteve, brze saobraćajnice, ali mi ovaj problem moramo da rešimo jer to nije stvar populizma već potrebe”, rekao je ministar gradjevine Tomislav Momirović.

Projekat predvidja izgradnju preko 5.206.679,31m kanalizacione mreže, a broj postrojenja je skoro polovina od potrebnih za celu Srbiju, 165 PPOV.

Dva osnovna programa Projekta Čista Srbija su:

  1. Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda
  2. Sanacija, rekonstrukcija, rekultivacija i izgradnja deponija sa tretmanom čvrstog otpada

Jelena Tansković , državni sekretar u ministarstvu ekologije podsetila je na prezentaciji da pomenuto ministarstvo neće raditi samo projekte vezane za vodu i zemljište već da će i u narednoj godini raditi projekte vezane za vazduh, subvencionisati kupovinu električnih automobila i nastaviti subvencionisanje vezano za energetsku efikasnost. “Pored svega toga nastavićemo sanacije deponija, predvidjena je izgradnja 8 regionalnih centara  koje će pokrivati preko 50 jedinica lokalne samouprave. Nastavićemo i dalje sa programom uklanjanja divljih deponija u gradovima i opštinama. Puno je zelenih projekata. Pored 27 milijardi dinara koje je opredelilo za ovaj projekat ministarstvo građevine tu je još 9 milijardi kreditnih linija”, rekla je Tanasković.

Kako se moglo čuti, cilj prvog dela projekta “Čista Srbija”  su Gradovi i opštine koje do sada nisu bile u fokusu iz razloga nedovoljne aktivnosti samih lokalnih samouprava ili zbog nedostataka finansijskih sredstava. Projekat će im omogućiti da  potpuno reše problem izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda.

Program u fokusu ima tri dela:

  1. Održavanje sistema pijaćih voda u gradovima i opštinama koji su ugroženi usled nekontrolisanog izlivanja kanalizacije (ovo se posebno odnosi na područje sliva reke Morave).
  2. Zaštita reka od prekomernog zagađenja (fokus na Drinu, sliv Morave, Pek, Timok, Kolubaru, Mlavu, Savu, Dunav)
  3. Očuvanje životne sredine i samim tim obezbeđivanje jednog od najbitnijih uslova za dalji opstanak ljudi na ovom prostoru.

„U okviru bilateralne saradnje sa SR Nemačkom i nemačkom razvojnom bankom KFV , Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi programe izgradnje komunalne infrastrukture u gradovima i opštinama Republike Srbije. Cilj infrastrukturnih programa je obezbeđenje održivog urbanog razvoja kroz unapređenje sistema  vodosnabdevanja,  kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda,  sakupljanja, tretmana i odlaganja komunalnog otpada“, rekao je na prezentaciji Enes Buhić državni sekretar u ministarstvu gradjevine.

Kao rezultat postignutih sporazuma do sada je kroz pet zasebnih programa obezbeđeno finansiranje infrastrukturnih projekata investicione vrednosti :

        340 miliona evra za  21 grad u Srbiji za preko 1,7 miliona  stanovnika 

Jedan od partnera podrške projektu je i Madjarska sa kojom je okvirni sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji potpisan u februaru 2018. godine, ratifikovan u Skupštini Republike Srbije, i stupio na snagu dana 08. novembra 2018. godine.

“Cilj ovog okvirnog sporazuma je unapređenje saradnje strana u oblasti infrastrukturnog razvoja. Projektom će biti obuhvaćena izgradnja komunalne infrastrukture, infrastrukture za snabdevanje pijaćom vodom, čišćenje i sanacija dva jezera, nekoliko projekata putne infrastrukture kao i izgradnja brodske prevodnice na reci Tisi kod Novog Bečeja”, rekao je državni sekretar ministarstva Emeše Urban Lalić.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizaciona mreža: Lebane, Beočin, Kanjiža,Kovačica, Debeljača, Čoka, Pećinci, Sivac-Kula, Brus,  Šid , Sijarinska banja , Medvedja, lokacije su koje će biti finansirane medjarskom podrškom.

O prioritetima u izgradnji gradskih postrojenja za preradu otpadnih voda govorio je na prezentaciji dr Nebojša Veljković dok je prof. dr Dragan Povrenović prisutne informisao o najboljim dostupnim tehnologijama za tretman otpadnih voda . Ekonomski aspekt sagledao je Siniša Mitrović, Centar za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.

Projekat projektovanja i izvođenja radova na izgradnji komunalne (kanalizacione) infrastrukture u Republici Srbiji proglašen je projektom od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Dana 05.08.2021. godine potpisano je 16 Relevantnih Aneksa za izgradnju komunalne (kanalizacione) infrastrukture u Republici Srbiji za 14 opština – gradova (16 lokacija) za sledeće lokacije: Lazarevac, Veliki Crljeni, Obrenovac, Svrljig, Lajkovac, Vranje, Novi Bečej, Krupanj, Kučevo, Novi Sad I faza – centar, Kladovo, Mionica, Banja Vrujci, Kragujevac I faza – centar, Varvarin, Knić.

Rok za završetak radova na svakom relevantnom projektu je  39 meseci.

Čista Srbija u Novom Sadu: Projekat izgradnje komunalne infrastrukture

Da je zaštita životne sredine jedan od prioriteta Vlade Srbije, nedvosmisleno potvrđuje i kapitalni prokejat “Čista Srbija” koji je sa kineskim partnerima pokrenut krajem leta. Projekat, čija je vrednost oko tri milijarde evra, realizovaće se u sedamdesetak opština u Srbiji.

Prema ovom nacionalnom planu, Srbija treba da poveća energetsku efikasnost i procenat obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije, kao i u industriji, grejanju i transportu, a te ambicije će biti iskazane u budućoj strategiji niskougljeničnog razvoja sa akcionim planom i integrisanim planom za energetiku i klimu, koje će ubrzo biti usvojene.

Srbija jedina ima mapu puta za cirkularnu ekonomiju

Prema tom programu Srbija će u narednih nekoliko godina uložiti gotovo šest milijardi evra u upravljanje vodama, od čega 4,3 milijarde za zaštitu voda od zagađenja, a milijardu i po u vodosnabdevanje. U okviru prve faze projekta “Čista Srbija” biće izgrađeno 26 postrojenja za preradu otpadnih voda i blizu 700 kilometara potpuno nove kanalizacione mreže u 14 opština i gradova.

“Plan Vlade Srbije je da je da u narednih 5 godina izgradimo komunalnu infrastrukturu u preko 80 odsto lokalnih samouprava. Želimo da investiramo u komunalnu infrastrukturu i postrojenja za preradu otpadnih voda i time našu zemlju učinimo značajno čistijom za buduće generacije”, rekao je Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, čiji je resor zadužen za sprovođenje projekta „Čista Srbija“

Srbija je trenutno jedina zemlja u regionu koja je izradila mapu puta za cirkularnu ekonomiju, koja daje smernice za razvoj moderne, resursno i energetski efikasne cirkularne ekonomije.

U Novom Sadu biće rešeni višedecenijki probemi

Grad Novi Sad nalazi se među 14 lokalnih samouprava koje su obuhvaćene prvom fazom programa „Čista Srbija“, a u pitanju je najveći pojedinačni projekat ulaganja u komunalnu infrastrukturu u istoriji ovog grada. Investicije obuhvaćene ovim projektom od izuzetnog su značaja za sve građane Novog Sada i sredinu u kojoj žive, jer je kontrolisano odvođenje otpadnih voda i njihovo prečišćavanje jedan od najefikasnijih načina očuvanja prirodnih resursa i zaštite vodotokova od zagađenja.

Ono što je naročito značajno za Srpsku Atinu jeste to što će kroz isti projekat biti realizovana i izgradnja Centralnog gradskog prečistača, čime će najzad biti rešen višedecenijski problem tretiranja otpadnih voda i zagađenja rečnih tokova. Dunav, kao jedan od simbola Novog Sada i omiljeno mesto za odmor i opuštanje Novosađana, zahvaljujući ovom projektu u skoroj budućnosti primaće samo prerađene i čiste otpadne vode, što će omogućiti zdravije okruženje za buduće generacije.

Samo iz projekta „Čista Srbija“ preko 180 miliona evra će biti investirano u rešavanje pitanja otpadnih voda i izgradnju fekalne kanalizacije. U Centralni prečistač otpadnih voda će biti investirano preko 100 miliona evra čime če se rešiti decenijski problem, a ukupno ćemo iz programa Čista Srbija će se izgraditi ii 92 fekalne kanalizacione mreže.

Radovi u Kisaču i Čeneju već počeli

Realizacija projekta „Čista Srbija“ na teritoriji Grada Novog Sada počela je izgradnjom kanalizacionog sistema u Kisaču (u dužini od 24.536m) i Čeneju (u dužini od 17.498m), čime će problem pražnjenja i izlivanja septičkih jama uskoro postati prošlost za stanovnike tih prigradskih naselja

U naselju Čenej će, sem fekalne kanalizacije, biti izgrađeno i separatno postrojenje za preradu otpadnih voda, dok će otpadne vode Kisača biti odvođene do prečistača u Rumenci.

Rok za izvođenje radova na teritoriji Novog Sada je 39 meseci, a akcenat je da se problem otpadnih voda prvenstveno rešava u prigradskim naseljima, kako bi se na taj način unapredio komunalni standard u tim sredinama.

Osim Novog Sada, i na ovim lokacijama će se projektovati i početi s izvođenjem radova na izgradnji komunalne (kanalizacione) infrastrukture: Varvarin, Knić, Banja Vrujci, Krupanj, Lajkovac, Mionica, Kučevo, Svrljig, Kladovo, Lazarevac, Veliki Crljeni, Obrenovac, Vranje, Novi Bečej, Kragujevac.