Bor se priprema za radove u projektu “Čista Srbija”

Grad  Bor završio je  idejno  rešenje za prvu fazu radova koji će biti izvodjeni u okviru projekta “Čista Srbija”. Za grad Bor predvidjeno je 30 km nove fekalne kanalizacije, 60 km rekonstrukcije postojeće kanalizacione mreže  i čak pet postrojenja za preradu otpadnih voda .

Na sastanku koji je održan u Boru , a kome su prisustvovali predstavnici “Čiste Srbije”, grada Bora, kompanije Zi Đin I izvodjača radova kompanije CRBC konstatovano je da obimni radovi tek predstoje te i da će  s obzirom na obimnost projekta trajati najmanje još 3 godine.

U okviru projekta “Čista Srbija” predvidjena je rekonstrukcija  oko 60 kilometara fekalne kanalizacije u naseljima Metalurg, Napredak, Bor 2, Sloga, Novi gradski centar i deo Starog i Novog selišta. Novi kilometri kanalizacije biće izgradjeni za Savaču i deo obuhvata Borskog jezera.

Slaviša Frišković rukovodilac projekta “Čista Srbija” u regionalnom centru Bor na sastanku je posebno istakao da je za grad Bor predvidjena izgradnja pet postrojenja za preradu otpadnih voda . “Za jedno postrojenje recipient je Borska reka I još tri za koja je recipient Brestovačka reka , a tu je i još jedno postrojenje koje je predvidjeno za Borsko jezero i Savaču. Tako da u bliskoj budućnosti mi ćemo imati rešeno pitanje otpadnih voda kada je u pitanju Borsko jezero i Savača. U toku je izrada idejnog rešenja , a u ceo projekat se uključla i kompanija Serbia Zi Đin Koper koja je zainteresovana za korišćenje prečišćene vode kao industrijske u procesu proizvodnje”.

Kako se moglo čuti na održanom sastanku neophodna dokumentacija za dobijanje gradjevinske dozvole trebalo bi da bude završena do jeseni, a istovremeno bi u tom periodu počeli i radovi.

Vrednost kompletnog projekta u Boru je 80 miliona eura.