Vesić: Aneks za još 25 km kanalizacije za Čantavir i Bajmok

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastruktre Goran Vesić boravio je u opštini Bajmok, gde je stanovnike tog mesta obavestio da su ušli u državni program “Čista Srbija”, vredan 3,5 milijardi evra.

Vesić je rekao da je već potpisan ugovor sa Suboticom o izgradnji 60 kilometara kanalizacije i prečistača za preradu otpadnih voda, te da je u pripremi Aneks tog ugovora sa još 25 kilometara kanalizacije za Čantavir i Bajmok.

„Prva stvar je kanalizacija, imamo projekat „Čiste Srbije“ kroz koju ulažemo 3,5 milijarde evra u kanlizaciju, treba da pokrijemo oko 2 miliona i 300 hiljada stanovnika. Nedavno smo potpisali ugovor za izgradnju 60 kilometara kanalizacije u Subotici i sada se prirpema aneks tog ugovora za dve mesne zajednice Čantavir i Bajmok, to je još po 25 kilometara sa postrojenjima za preradu otpadnih voda“, izjavio je ministar Vesić.

Po njegovim rečima  64 odsto Bajmoka biće pokriveno kanalizacijom uključujući i prečistač za preradu otpadnih voda što će suštinski rešiti jedan od najvećih problema meštana Bajmoka. Ostatak teritorije bi trebalo da “pokrije” sama Opština.

Kanalizacija u 245 ulica kroz projekat „Čista Srbija“

Zahvaljujući projektu „Čista Srbija“, kanalizaciona mreža stići će u čak 245 ulica u Subotici, Paliću, Čantaviru i Bajmoku.

Takođe, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda biće izgrađena u Bajmoku i Čantaviru.

– Kanalizacionom mrežom u gradu Subotici biće dodatno pokriveno oko 116 ulica, naselje Palić sa oko 22 ulice, Bajmok sa oko 58 ulica i Čantavir oko 49 ulica – objašnjavaju u kabinetu gradonačelnika.

– Ulice kroz koje će biti izgrađena kanalizacija utvrđene su na osnovu imovinsko-pravnih statusa javnih površina, prema položajima glavnih kolektorskih pravaca u skladu sa koncepcijskim rešenjima (za slučajeve u naseljima Čantavir i Bajmok) i prema položajima izgrađenih glavnih ili sekundarnih kolektora u odnosu na položaje ulica sa neizgrađenom javnom kanalizacijom.

Kako ističu, gledalo se na ravnomernost izgradnje sekundarne kanalizacione mreže po slivovima glavnih kolektorskih pravaca, geotehničkim karakteristikama terena (za naselje Subotica), jer se po predmetnom programu realizuje isključivo sistem za odvođenje otpadnih voda. Na izradu projekta uticali su i stepen neizgrađenosti po teritorijama mesnih zajednica, gustina naseljenosti i industrijske zone predviđene u adekvatnim urbanističkim planovima.

Kanalizacionom mrežom sada je pokriveno 54 odsto teritorije Subotice, a po izgradnji planiranih 49 kilometara biće pokriveno 64 odsto grada. Na Paliću kanalizaciju sada ima 56 odsto naselja, a kada se izgradi nešto više od 11 kilometara, biće pokriveno 67 odsto teritorije. Kanalizaciju trenutno ima samo 18 odsto teritorije Bajmoka, a kada bude izgrađeno 25 kilometara, mreža će pokriti 63 odsto naselja.

Kako je ranije bilo reči, kanalizaciona mreža biće povezana sa prečistačima koji su takođe u planu da se izgrade u ovim naseljima.

SADA SAMO KILOMETAR

U Čantaviru je izgrađeno nešto više od kilometar kanalizacije, što je tek dva odsto teritorije. Kada bude urađeno takođe 25 kilometara, oko 54 odsto naselja imaće kanalizaciju.

Preuzeto: Novosti.rs