Regionalni centar Niš-Radovi na osam lokacija

Radi boljeg praćenja i realizacije, projekat „Čista Srbija“ realizuje se iz nekoliko centara. Regionalni centar Niš pokriva čak 19 opština.

„Radove izvodimo u tri opštine trenutno, a na osam lokacija. U Svrljigu na tri lokacije, potom Varvarin i u Vranju na čak 4 lokacije. Sada izlazimo iz hladnih dana i zime i očekivanja su da će sve ići još brže“, kaže menadžer regionalnog centra Niš Predrag Lukić master inženjer gradjevine.

U realizaciji projekta „Čista Srbija“, kako navodi, neophodna je saradnja sa Opštinama koje se pokrivaju. Lukić kaže da problemi u sradnji postoje uglavnom vezano za dokumentaciju.

„Opštine kasne u dostavljaju i ažuriranju dokumentacije koja je potrebna. To svakako oduzima vreme i remeti predvidjenu dinamiku. Ali i tu je situacija podeljena. Imamo s jedne strane Opštine koje su vrlo ekspeditivne i efikasne i one koji kasne. Ukoliko se pojavi bilo koji problem rešavamo ga sa predstavnicima Opština, mi smo ti koji smo za njih uvek tu, da se uključimo i pomognemo koliko je to u našoj moći“, objašnjava Lukić.

Situacija koja je zatečena sa kanalizacionom mrežom,saradnja u opštinama koje pokriva Regionalni centar Niš nije dobra, što je slučaj i u drugim delovima Srbije. Projekat „Čista Srbija“ omogućiće podizanje standarda života gradjana upravo rešavanjem ovih ključnih problema. Gradovi i Opštine kanalizaciju najčešće odvode u rečne tokove.

„To je slučaj i u Nišu i kad govorimo o rekama, najugroženija je Južna Morava. Zaštita ove reke je naš prioritetni cilj. Za sada imamo potpisana tri ugovora, a očekivanja su da u ovoj godini potpišemo još tri. Sve je na Opštinama i njihovoj spremnosti. Za ulazak u projekat od dokumentacije potrebna je važeća gradjevinska dozvola, sva neophodna projektno tehnička dokumentacija i rešeno imovinsko stanje parcela na kojima se izvode radovi. Upravo KTP je najčešće problem, ali i to se rešava“, objašnjava Lukić.

Izvođač radova u Nišu je Milenijum tim, a dinamika radova je sledeća:

1.Varvarin – ukupna dužina u započetoj deonici 27.041,00m i predviđena su 3 PPOV

2.Vranje – ukupna dužina:

-Kosovska, kanalizaciona mreža 474,070m i atmosferska 76,00m

-Bunoševac, kanalizaciona mreža 716,00m

-Save Kovačevića, kanalizaciona mreža 460,00m

-Franša D Eperea, kanalizaciona mreža 835,00m

3.Svrljig

– Ljubovačka prema Mrgodovoj, kanalizaciona mreža 191,00m

-Ljubovačka prema Mrgodovoj, kanalizaciona mreža 138,20m

-Rosulja, kanalizaciona mreža 487,00m

-U Svrljigu je predviđeno jedno PPOV