Obrenovac priprema dokumentaciju i za nove lokacije

U Opštini Obrenovac trenutno se izvode radovi na više lokacija u okviru projekta “Čista Srbija” . Dok traju izvodjački radovi Opština Obrenovac priprema neophodnu dokumentaciju za nove lokacije.

Trenutno se izvode radovi u Breštanskoj ulici u MZ Urovci gde je u toku izgradnja kućnih priključaka. Nakon završetka ovih radova uslediće I asfaltiranje , a direktor Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod i kanalizacija” Branko Matić zamolio je gradjane za strpljenje .

“Ovaj posao je vrlo zahtevan i podrazumeva izlazak inženjera u svaku ulicu i kao takav traje dugo. Naši građani zbog izgradnje kanalizacione mreže imaju dosta problema u svakodnevnom funkcionisanju, posebno u delovima grada, gde su ulice uske, pa delovi na kojima su izvođeni radovi ostanu neki period neasfaltirani. Međutim, procedura je takva, da treba sačekati neko vreme, pre samog asfaltiranja, kako ne bi došlo do pucanja asfalta”,rekao je Matić.

Po njegovim rečima dobijena je i građevinska dozvola za izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u mesnoj zajednici Barič, pa je i najavio početak građevinskih radova u ovom delu opštine Obrenovac.

“Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja kanalizacione mrže u mesnim zajednicama Zvečka, Urovci, Krtinska, jedan deo naselja Gaj, kao i deo industrijske zone. Takođe, radi se na projektovanju nastavka mreže u Zvvečkoj, od nadvožnjaka do Ratara, kao i deo Mislođina, ali i ceo Barič”, naveo je Matić.

Realizacijom projekta ”Čista Srbija”, na teritoriji gradske opštine Obrenovac planirani su projektovanje i izgradnja novh 100 kilometara kanalizacione mreže.

foto: Opština Obrenovac

Regionalni centar Niš-Radovi na osam lokacija

Radi boljeg praćenja i realizacije, projekat „Čista Srbija“ realizuje se iz nekoliko centara. Regionalni centar Niš pokriva čak 19 opština.

„Radove izvodimo u tri opštine trenutno, a na osam lokacija. U Svrljigu na tri lokacije, potom Varvarin i u Vranju na čak 4 lokacije. Sada izlazimo iz hladnih dana i zime i očekivanja su da će sve ići još brže“, kaže menadžer regionalnog centra Niš Predrag Lukić master inženjer gradjevine.

U realizaciji projekta „Čista Srbija“, kako navodi, neophodna je saradnja sa Opštinama koje se pokrivaju. Lukić kaže da problemi u sradnji postoje uglavnom vezano za dokumentaciju.

„Opštine kasne u dostavljaju i ažuriranju dokumentacije koja je potrebna. To svakako oduzima vreme i remeti predvidjenu dinamiku. Ali i tu je situacija podeljena. Imamo s jedne strane Opštine koje su vrlo ekspeditivne i efikasne i one koji kasne. Ukoliko se pojavi bilo koji problem rešavamo ga sa predstavnicima Opština, mi smo ti koji smo za njih uvek tu, da se uključimo i pomognemo koliko je to u našoj moći“, objašnjava Lukić.

Situacija koja je zatečena sa kanalizacionom mrežom,saradnja u opštinama koje pokriva Regionalni centar Niš nije dobra, što je slučaj i u drugim delovima Srbije. Projekat „Čista Srbija“ omogućiće podizanje standarda života gradjana upravo rešavanjem ovih ključnih problema. Gradovi i Opštine kanalizaciju najčešće odvode u rečne tokove.

„To je slučaj i u Nišu i kad govorimo o rekama, najugroženija je Južna Morava. Zaštita ove reke je naš prioritetni cilj. Za sada imamo potpisana tri ugovora, a očekivanja su da u ovoj godini potpišemo još tri. Sve je na Opštinama i njihovoj spremnosti. Za ulazak u projekat od dokumentacije potrebna je važeća gradjevinska dozvola, sva neophodna projektno tehnička dokumentacija i rešeno imovinsko stanje parcela na kojima se izvode radovi. Upravo KTP je najčešće problem, ali i to se rešava“, objašnjava Lukić.

Izvođač radova u Nišu je Milenijum tim, a dinamika radova je sledeća:

1.Varvarin – ukupna dužina u započetoj deonici 27.041,00m i predviđena su 3 PPOV

2.Vranje – ukupna dužina:

-Kosovska, kanalizaciona mreža 474,070m i atmosferska 76,00m

-Bunoševac, kanalizaciona mreža 716,00m

-Save Kovačevića, kanalizaciona mreža 460,00m

-Franša D Eperea, kanalizaciona mreža 835,00m

3.Svrljig

– Ljubovačka prema Mrgodovoj, kanalizaciona mreža 191,00m

-Ljubovačka prema Mrgodovoj, kanalizaciona mreža 138,20m

-Rosulja, kanalizaciona mreža 487,00m

-U Svrljigu je predviđeno jedno PPOV