Maksimović: Kanalizaciona mreža za Novi Bečej

„Zahvaljujući projektu “Čista Srbija” , uskoro će svi građani Novog Bečeja biti u mogućnosti da se priključe na kanalizacionu mrežu,“ najavio je Saša Maksimović, predsednik te opštine.

Samo naselje Novi Bečej do sada je bilo pokriveno sa oko 40 odsto kanalizacione mreže, rekao je on, naglasivši i da se osim postavljanja cevi, grade i potrebna postrojenja.

Novo Miloševo ima kanalizaciju pod pritiskom, a drugi deo Novog Bečeja će imati vakumsku kanalizaciju, tako da se ovde mogu videti sve vrste kanalizacije koje postoje u Srbiji. Vrednosti investicije je oko 25 miliona evra, dok je rok za završetak radova tri godine.

Opština Novi Bečej izgradnjom kanalizacije vodila je računa i o ekološkim uslovima, te se u okviru ovog projekta gradi i prečistač otpadnih voda.

„Čista Srbija“ za zdraviju životnu sredinu u Novom Bečeju

Izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda u Opštini Novi Bečej, biće obuhvaćeno 17.000 stanovnika. Radi očuvanja prirode i Kanala Dunav-Tisa-Dunav biće  izgrađeni: PPOV 1 Novi Bečej ES-10.000, PPOV 2 Novo Miloševo ES-7.000. Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će se raditi je 47.580,28 metara. Izgradnjom kanalizacione mreže biće obuhvaćen centar opštine Novi Bečej.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ Opštini Novi Bečej počela je 25. januara 2021. godine.

U okviru projekta “Čista Srbija” u Novom Bečeju, biće izgradjeno 47,5 kliometara kanalizacije mreže i dva postrojenja za preradu otpadnih voda u Novom Bečeju i Novom Miloševu, koja će obuhvatiti 17.000 stanovnika.

Trenutno su u toku pripremni  radovi na otvaranju gradilišta, a ukupna vrednost projekta u ovoj Opštini je 24,5 miliona evra.

Saša Maksimović, predsednik Opštine Novi Bečej, činjenicu da je ova Opština pre mnogih započela pripremne radove okarakterisao je kao dobru vest za svoje sugradjane :  “To je dobra vest jer će Novi Bečej u naredne tri godine sto posto biti pokriven kanalizacijom . U planu je vakumska stanica koja jeste deo kanalizacionog sistema i prečistač voda što će ne samo poboljšati život gradjana već ćemo imati sačuvanu prirodu i zdraviju životnu sredinu”.