Maksimović: Kanalizaciona mreža za Novi Bečej

„Zahvaljujući projektu “Čista Srbija” , uskoro će svi građani Novog Bečeja biti u mogućnosti da se priključe na kanalizacionu mrežu,“ najavio je Saša Maksimović, predsednik te opštine.

Samo naselje Novi Bečej do sada je bilo pokriveno sa oko 40 odsto kanalizacione mreže, rekao je on, naglasivši i da se osim postavljanja cevi, grade i potrebna postrojenja.

Novo Miloševo ima kanalizaciju pod pritiskom, a drugi deo Novog Bečeja će imati vakumsku kanalizaciju, tako da se ovde mogu videti sve vrste kanalizacije koje postoje u Srbiji. Vrednosti investicije je oko 25 miliona evra, dok je rok za završetak radova tri godine.

Opština Novi Bečej izgradnjom kanalizacije vodila je računa i o ekološkim uslovima, te se u okviru ovog projekta gradi i prečistač otpadnih voda.

U Novom Bečeju urađeno blizu 10 km kanalizacione mreže

U okviru projekta „Čista Srbija“ u Novom Bečeju do sada je izgrađeno blizu 10 kilometara kanalizacione mreže. Izgradnja sistema za odvođenje i preradu otpadnih voda rešiće trajno problem kanalizacije  za 17 000 stanovnika ove Opštine.

U Opštini Novi Bečej se za potrebe realizacije projekta „Čsta Srbija“ koriste dva sistema odvodjenja otpadnih voda: vakumski i gravitacioni.

Ukupna ugovorena dužina u Novom Bečeju je 47.580,28.m. Najveći deo ugovorene dužine je predviđen građevinskom dozvolom vakuma II faze. Do sada je izvedeno 32.564,74 metara. Izvođenje i testiranje vakumske kanalizacione mreže teče neometano i po planom predviđenoj dinamici.

Faza vakuma I u Novom Bečeju je skoro završena, ostalo je još manje od jednog kilometra da se dok je do sada uradjeno  3.594,19m. Preostali deo će biti urađen po predviđenoj dinamici radova, te će i ova faza biti ponovo istestirana kao deo jednog povezanog sistema vakumske kanalizacije.

Sistem  vakumske kanalizacije se primenjuje u slučajevima kao što su:  potpuno ravan teren, naročito ako je visok nivo podzemnih voda,− nepovoljan uzdužni profil sa izraženim usponima i padovima,  nestabilno tlo, male gustine naseljenosti i veliki koeficijenti neravnomernosti potrošnje vode, odnosno neravnomerno tečenje u kanalizaciji, potreba zaštite terena od mogućeg zagedjenja kanalskim sadržajem, potreba za visokim stepenom ekološke zaštite

Kada je u pitanju gravitacioni sistem kanalizacije u Novom Bečeju do sada je ukupno urađeno 3.325,25 metara. Nakon odobrenja metodologije od strane putarskog nadzora asfaltiran je i preostali deo . Do ugovorenih 4.055 metara ostalo je nešto manje od jednog kilometra, pa se i ovoj deonici pokrivenoj građevinskom dozvolom bliži završetak.

Ukupna vrednost projekta  koji pored kanalizacione mreže podrazumeva i Postrojenje za preradu otpadnih voda (PPV) ,u ovoj Opštini je 24,5 miliona evra.

 

 

 

„Čista Srbija“ za zdraviju životnu sredinu u Novom Bečeju

Izgradnjom Postrojenja za preradu otpadnih voda u Opštini Novi Bečej, biće obuhvaćeno 17.000 stanovnika. Radi očuvanja prirode i Kanala Dunav-Tisa-Dunav biće  izgrađeni: PPOV 1 Novi Bečej ES-10.000, PPOV 2 Novo Miloševo ES-7.000. Ukupna dužina kanalizacione mreže koja će se raditi je 47.580,28 metara. Izgradnjom kanalizacione mreže biće obuhvaćen centar opštine Novi Bečej.

Realizacija projekta „Čista Srbija“ Opštini Novi Bečej počela je 25. januara 2021. godine.

U okviru projekta “Čista Srbija” u Novom Bečeju, biće izgradjeno 47,5 kliometara kanalizacije mreže i dva postrojenja za preradu otpadnih voda u Novom Bečeju i Novom Miloševu, koja će obuhvatiti 17.000 stanovnika.

Trenutno su u toku pripremni  radovi na otvaranju gradilišta, a ukupna vrednost projekta u ovoj Opštini je 24,5 miliona evra.

Saša Maksimović, predsednik Opštine Novi Bečej, činjenicu da je ova Opština pre mnogih započela pripremne radove okarakterisao je kao dobru vest za svoje sugradjane :  “To je dobra vest jer će Novi Bečej u naredne tri godine sto posto biti pokriven kanalizacijom . U planu je vakumska stanica koja jeste deo kanalizacionog sistema i prečistač voda što će ne samo poboljšati život gradjana već ćemo imati sačuvanu prirodu i zdraviju životnu sredinu”.