Obrenovac u završnoj fazi projekta „Čista Srbija“

U obrenovačkoj opštini, u mestima Mislođin i Barič u toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u okviru projekta „Čista Srbija“, koji je koncipiran na osnovu potrebe za povećanom ekološkom zaštitom voda i zemlje.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod i kanalizacija” Branko Matić je najavio  da će u mesnoj zajednici Mislođin biti izgrađeno novih 6 kilometra kanalizacione mreže i 2 crpne stanice.

U okviru projekta „Čista Srbija“  u ovoj opštini do sada je u  potpunosti  izgrađena kanalizaciona mreža u mesnim zajednicama Krtinska i Urovci, dok su radovi u toku u mesnoj zajednici Zvečka.

Matić je naveo da se uskoro očekuje  početak radova na izgradnji kanalizacione mreže u MZ  Ratari . „Tim radovima će biti  i završeni radovi koji su planirani u opštini Obrenovac u okviru velikog državnog projekta ”Čista Srbija”, rekao je Matić.

„ U narednom periodu svaka kuća će moći da se priključi na kanalizaciju, pa s tim u vezi, apelujem na naše komšije, da kada dođe trenutak za to, podnose zahteve za priključenje domaćinstava na mrežu kanalizacije, jer smo svi svesni činjenice koliko je to važno u kontekstu očuvanja životne sredine“, rekao je Dušan Mitrović član Saveta mesne zajednice Mislođin.

foto : Opština Obrenovac

U Obrenovcu uveliko i radovi i projektovanje

U okviru projekta „Čista Srbija“ u toku su  građevinski radovi na izgradnji  kanalizacione mreže u dužini od 310 metara u Ulici Momčila Muje Kalajdžića, u obrenovačkom naselju Zvečka. Direktor Vodovoda u Obrenovcu najavio da se radovi u okviru projekta “Čista Srbija” potom nastavljaju i u drugim Mesnim zajednicama.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Branko Matić rekao je da je nakon izgradnje kanalizacione mreže u ovoj ulici, planirana izgradnja još dva manja kraka mreže kanalizacije u mesnoj zajednici Zvečka, nakon čege će radovi započeti i u drugim mesnim zajednicama koje su obuhvaćene projektom ”Čista Srbija”.

“Radovi će se nastaviti u Briču, potom u Mislođinu, a u okviru istog projekta očekuje se i dobijanje građevinske dozvole za izgradnju kanalizacione mreže u naseljenom mestu  MZ Ratari, a uveliko teku poslovi na projektovanju velikog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Obrenovcu i mini postrojenja u Ratarima”, rekao je Matić.

Nakon radova na izgradnji kanalizacione mreže i Treće magistrale toplovoda, Ulica Momčila Muje Kalajdžića  biće asfaltirana.

foto:Obrenovac.rs