Vlasotince se priprema za izgradnju Postrojenja za preradu otpadnih voda

Na sednici Skupštine Opštine Vlasotince izglasan je predlog odluke  o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju Centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda u Stajkovcu koje će biti izgradjeno u okviru projekta “Čista Srbija”.

Zamenik predsednika Opštine Vlasotince, Vladimir Kocić na sednici Skupštine je podsetio da su preduslov za izgradnju postrojenja planska dokumenta.

“Znate da su u pitanju sva veća sela, rekonstrukcija gradske kanalizacije i izgradnja novog postrojenja. Lokacija koja je odabrana nije slučajno odabrana. Ona je u vlasništvu Republike Srbije, ima dovoljnu kvadraturu, pozicija je najbolja moguća, da bi mogla sva sela da se priključe na kanalizaciju. Stručne službe i komisije su dale predlog. Dakle to je PDR za postrojenje, iz izgradnju nove trafo stanice i konektor od starog do novog postrojenja u Stajkovcu“, rekao je Kocić.

Realizacija projekta “Čista Srbija” u Opštini  Vlasotince pored pomenutog postrojenja predvidja i izgradnju kanalizacione mreže u dužini od 76,4 km kojom se štiti reka Južna Morava.